Effecten van stress op pestgedrag op school onder middelbare scholieren: modererende effecten van geslacht en leerjaar | Stop Pesten NU

084-8340086

Effecten van stress op pestgedrag op school onder middelbare scholieren: modererende effecten van geslacht en leerjaar

Deze studie onderzocht de effecten van stress op pestgedrag op school onder middelbare scholieren, en de modererende rol van geslacht en leerjaar in deze relatie. Daartoe werden de Olweus Child Pesten Questionnaire (OBVQ) middelbare schoolversie van de kinderpestvragenlijst en de stressorschaal voor middelbare scholieren gebruikt om 3.566 middelbare scholieren in de provincie Guizhou te ondervragen, en de gegevens werden statistisch geanalyseerd. De resultaten toonden aan dat stress significant en positief geassocieerd was met pesten op school onder middelbare scholieren. Bovendien modereerden zowel geslacht als klas de relatie tussen stress en pesten op school, wat aantoont dat jongens en middelbare scholieren vaker pesten dan meisjes en middelbare scholieren.

Download Effecten van stress op pestgedrag op school onder middelbare scholieren: modererende effecten van geslacht en leerjaar 2023

Conclusie

De huidige studie onthulde voorlopig dat stress een significant effect heeft op pestgedrag op school onder middelbare scholieren, waarbij geslacht en leerjaar een matigende rol spelen tussen stress en pestgedrag op school. In termen van het effect van stress op pestgedrag op school, hadden mannen meer kans om getroffen te worden dan vrouwen en middelbare scholieren dan middelbare scholieren. Dit kan een leidraad zijn voor interventieprogramma's voor pesten op scholen op campussen van middelbare scholen. Zo zou de samenleving aandacht moeten besteden aan het pestgedrag van jongens en aandacht besteden aan het probleem van pesten op de middelbare school.

 

Bron

Tip van de redactie

Heb je haast? Navigeer dan snel naar:Angela

► Scholen & Professionals Kenniscentrum Pesten in het Onderwijs

► Sportverenigingen Kenniscentrum Pesten in de Sport

► Werkgevers Kenniscentrum Pesten op het WerkJan Joost

► Ouderen Kenniscentrum Pesten in Woonzorgcentra

Tip Stop Pesten Nu

 

Breng snel een bezoekje aan ...

Kenniscentrum (Klassiek) Pesten 

Kenniscentrum Online pesten (cyberpesten)

Kennisbank & Downloadcentrum o.a. Beleid & Factsheets  / Handleidingen / Lesmaterialen Posters / Wetenschappelijke Onderzoeken 

► Ik word gepest, wat kan ik doen