Financial Times: 'Big four negeren klokkenluiders' | Stop Pesten NU

084-0035994

Financial Times: 'Big four negeren klokkenluiders'

Twintig klokkenluiders die misstanden op de werkvloer bij de big four aan de kaak probeerden te stellen, zouden door de bedrijven zijn genegeerd en de organisatie uit zijn gewerkt.

Dat concludeert de Financial Times (FT) op basis van eigen onderzoek. FT interviewde twintig mensen die voor EY, Deloitte, KPMG en PwC werkten en naar eigen zeggen te maken kregen met ongewenste intimiteiten, pesten en discriminatie op de werkvloer. De krant zegt daarbij een "verontrustend patroon" bij de twintig klokkenluiders te hebben ontdekt, waarbij werknemers die een klacht indienden eerst werden genegeerd, vervolgens geïsoleerd en kort daarna de organisatie moesten verlaten. Daarbij werden de klokkenluiders ook vaak gedwongen om geheimhoudingsovereenkomsten te tekenen.

Volgens een van de klokkenluiders is het “heel moeilijk om te accepteren” dat mensen die bepalend zijn in hoe het bedrijfsleven wereldwijd functioneert, zelf “geen ethisch besef hebben en iemands leven zullen ruïneren om hun reputatie te beschermen".

Reacties

In het artikel reageren de big four door te stellen dat de afhandeling van de klachten van de klokkenluiders niet overeenkomt met het beleid. Zo zegt KPMG US 'zero tolerance' te hebben voor wangedrag zoals beschreven in het artikel. "We onderzoeken beschuldigingen van wangedrag wanneer we signalen ontvangen. We ondernemen actie in gevallen waarin ongepast gedrag wordt onderbouwd en we hebben robuuste beleidsmaatregelen en richtlijnen om klagers te beschermen. We moedigen onze mensen aan en verwachten van onze mensen dat ze onethisch en aanstootgevend gedrag melden."

EY Global zegt "teleurgesteld" te zijn over de bevindingen van FT. "Dit is niet representatief van de cultuur waar wij ons stevig voor inzetten bij EY. We zijn volledig toegewijd aan het bieden van een inclusieve werkplek zonder discriminatie, intimidatie en intimidatie van welke aard dan ook voor onze mensen en partners. EY hanteert een strikt beleid inzake seksuele intimidatie, inclusie en pesten en disciplinaire maatregelen, waaronder ontslag, worden genomen tegen iedereen die het beleid en de wereldwijde gedragscode van EY schendt. Ervoor zorgen dat EY-mensen zich veilig, inbegrepen en gewaardeerd voelen, maakt deel uit van onze cultuur en dit is een verantwoordelijkheid die we hoog houden."

Deloitte UK zegt dat het werknemers trainingen geeft die ervoor moeten zorgen dat "al onze mensen weten dat ze elke zorg kunnen melden zonder angst voor sancties". Deloitte zegt in 2015 duizenden managers op trainingen over respect en inclusiviteit te hebben gestuurd.

PwC laat in het artikel weten dat het "meldingen zeer serieus neemt en klokkenluiders beschermt tegen vergeldingsacties".

Nederlandse big four

Een woordvoerder van PwC Nederland vult daarbij aan dat PwC staat voor "een cultuur die wordt gekenmerkt door openheid, zorgvuldigheid en integriteit. 'Speak up' is daar een belangrijk onderdeel van. Wij hanteren een regeling waarin (vermoedens van) misstanden of incidenten veilig binnen onze organisatie aan de orde kunnen worden gesteld om deze vervolgens op adequate wijze te behandelen, zodat tijdig passende maatregelen kunnen worden genomen. De regeling geldt voor PwC'ers, maar ook voor derden."

Een woordvoerder van Deloitte Nederland zegt dat Deloitte geen ongepast gedrag tolereert, op welke manier dan ook. "We hebben hard gewerkt om een cultuur op te bouwen die onze mensen aanmoedigt om hun mening te geven en zorgen te uiten. We hebben verschillende manieren om een ethische kwestie aan te kaarten, vragen te stellen of potentieel ethische kwesties te delen, bijvoorbeeld via de vertrouwenspersonen of onze anonieme 'Speak Up line'. Onze medewerkers moeten zich veilig voelen om dit te kunnen doen. Er is dan ook een non-retaliation policy van kracht. Dit betekent dat het aankaarten of melden van een gevoelige kwestie geen negatieve gevolgen mag hebben en men dit in vertrouwen kan doen. Iedereen die een probleem aan de orde stelt, wordt met respect behandeld. Waar nodig zullen passende acties volgen, ongeacht de status van de betrokken personen."

De Nederlandse takken van KPMG en EY verwijzen voor een reactie naar de statements van de internationale collega's.

Bron: Accountant.nl

Tip van de redactie

Tip van onze redactie met interessante informatie over pesten en online pesten (cyberpesten):