Leerkrachten en pesten: Het signaleren van pesten | Stop Pesten NU

084-0035994

Leerkrachten en pesten: Het signaleren van pesten

Leerkrachten spelen een centrale rol in het aanpakken van pesten. Omdat pesten bijna altijd stiekem gebeurt, is het echter moeilijk voor leerkrachten om het pesten in hun klas ook daadwerkelijk te herkennen. 
 
Onlangs werd onderzocht in hoeverre leerkrachten leerlingen die zelf aangeven gepest te worden als slachtoffers herkennen. Leerkrachten zijn veelal de experts als het gaat om hun leerlingen.
 
Problemen in de klas merken zij vaak als eerste. Als het om pesten gaat, ligt dit wat gecompliceerder. Ondanks dat leerkrachten vaak erg gemotiveerd zijn om pesten aan te pakken, is het erg lastig om het te herkennen. Leerlingen die pesten,weten meestal heel goed dat zij iets doen wat niet mag en pesten dan ook vooral op plekken waar de leerkracht het niet ziet, zoals op het schoolplein of in de kleedkamers van het gymlokaal (Mishna, Scarcello, Pepler & Wiener, 2005).
 
Ondanks de centrale rol die leerkrachten spelen bij het aanpakken van pesten is er tot op heden nog maar weinig onderzoek gedaan naar in hoeverre zij op de hoogte zijn van het pesten in hun klas.
 
Pepler en collega’s (1994), suggereert ons onderzoek dat leerkrachten lang niet ltijd op de hoogte zijn van het pesten in hun klas. Het is belangrijk dat leerkrachten zich ervan bewust zijn dat in bijna iedere klas wel wordt gepest (Oldenburg et al., 2014) en dat het kan zijn dat zij het pesten niet zien. Dit betekent niet dat er iets mis is met de professionaliteit van de leerkracht of dat de leerkracht tekortschiet: pesten is simpelweg moeilijk te herkennen. Erkennen dat pesten moeilijk te signaleren is, is een eerste stap in het succesvol aanpakken van pesten.
 

Interessante informatie:

Tip van de redactie

Tip van onze redactie met interessante informatie over pesten en online pesten (cyberpesten):