Pesten, geweld, seksuele intimidatie op de werkvloer? De zorg staat op nummer 1 | Stop Pesten NU

Pesten, geweld, seksuele intimidatie op de werkvloer? De zorg staat op nummer 1

Verpleegkundigen hebben het vaakst van alle beroepen last van ongewenste seksuele aandacht door patiënten of andere bezoekers. Politie en brandweer krijgen het meest te maken met zowel pesten als lichamelijk geweld, terwijl intimidatie veelvuldig voorkomt bij maatschappelijk werkers.

Dat blijkt uit cijfers over ongewenst gedrag op de werkvloer die het Centraal Bureau voor de Statistiek maandag heeft gepubliceerd, op basis van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden. Het gaat daarbij niet om vervelende collega’s of leidinggevenden die intimideren, zoals bij de talrijke voorbeelden waarvoor in de #MeToo-discussie aandacht is gevraagd. In dit geval hebben de onderzoekers gekeken naar buitenstaanders die hun boekje te buiten gaan. Niet toevallig is dit probleem het grootst bij beroepen die intensief contact hebben met klanten, patiënten, leerlingen en passagiers.

Beschonken klanten

Ondanks eerdere campagnes vanuit de overheid om dit te bestrijden, geeft in totaal bijna 1 op de 4 werknemers aan hier ervaring mee te hebben. Net als in voorgaande jaren blijkt ook nu weer het personeel in de zorg en in het welzijn met afstand het vaakst fysiek of verbaal te worden lastiggevallen. Ruim de helft zegt dit een of meerdere keren te hebben meegemaakt. Dat kan leiden tot minder werkplezier, maar ook stress en extra ziekteverzuim. Met slechts 7 procent hebben ICT’ers van alle sectoren het minste last van seksuele avances, intimidatie, lichamelijk geweld of pesten.

Met welk soort wangedrag werkenden worden geconfronteerd, blijkt sterk te verschillen per beroep. Zo klagen behalve politie, brandweer en beveiligers ook docenten in het middelbaar onderwijs dat ze relatief vaak worden gepest. 

Ongewenste seksuele aandacht is daarentegen met name in de zorg schering en inslag; in de top 5 staan vier zorgberoepen. De enige andere groep werknemers die in deze weinig benijdenswaardige top 5 staat, zijn degenen die het meest te maken hebben met beschonken klanten: barpersoneel en kelners.

Bron Volkskrant

Doelgroep: 
Professionals

Tip van de redactie

Tip van onze redactie met interessante informatie over pesten en online pesten (cyberpesten):