Protocollen (handreiking) primair onderwijs opstarten van de scholen | Stop Pesten NU

084-0035994

Protocollen (handreiking) primair onderwijs opstarten van de scholen

Om scholen in het primair onderwijs en de kinderopvang te ondersteunen bij de heropening vind je hieronder een aantal documenten. 

Protocollen opstart onderwijs

Twee protocollen dienen als handreiking voor het primair onderwijs bij het opstarten van de scholen vanaf 11 mei. Er is een protocol voor het speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs en een protocol voor regulier basisonderwijs. 

In de protocollen wordt ingegaan op een aantal praktische aspecten rondom veiligheid en hygiëne waar rekening mee gehouden kan worden als de scholen weer opengaan. Het kabinetsbesluit tot het heropenen van de scholen is leidend. Bij de heropening zijn scholen niet gehouden tot het onmogelijke. 

Protocol bewegingsonderwijs

Bewegingsonderwijs wordt vanaf 11 mei tot 2 juni a.s. bij voorkeur buiten gegeven, binnen mogen alleen matig-intensieve activiteiten plaatsvinden. Hoe ga je daarmee om als school? Het protocol, de veelgestelde vragen en een schematisch overzicht van leerlijnen die buiten gegeven kunnen worden, en een van de leerlijnen die binnen gegeven kunnen worden vind je op de website van het KVLO

Het protocol is opgesteld door de KVLO en het LO-platform in afstemming met OCW, AVS, RIVM en de PO-Raad.

Checklist schoolgebouw

Aan welke dingen moet je allemaal denken voordat je je schoolgebouw kunt openen? Om je daarbij te ondersteunen is een checklist gemaakt:

Factsheet testen medewerkers basisonderwijs en kinderopvang

Basisscholen, buitenschoolse opvang, kinderdagopvang en gastouderopvang gaan vanaf 11 mei 2020 (gedeeltelijk) open. Per 6 mei 2020 kan het personeel zich bij klachten alvast laten testen bij de GGD. Hoe gaat het testen in zijn werk? 

Gespreksleidraad kinderopvang

Aan de hand van de gespreksleidraad voor de kinderopvang kun je het gesprek aangaan met je collega’s en team:

De protocollen zijn opgesteld door PO-Raad, AOb, CNV Onderwijs, FvOv, en AVS, in afstemming met LECSO/SBO Werkverband, Vivis, Simea, Ouders & Onderwijs, het Lerarencollectief, Boink, BMK, BK, Voor Werkende Ouders, OCW en SZW. 

De checklist is een praktische uitwerking van en een aanvulling op de protocollen.

Bron PO Les op afstand

Doelgroep: 
Professionals

Tip van de redactie

Tip van onze redactie met interessante informatie over pesten en online pesten (cyberpesten):