Doorbraak op IAO-conferentie in Genève Het internationaal verdrag over geweld en pesten op het werk zit er aan te komen | Stop Pesten NU

Doorbraak op IAO-conferentie in Genève Het internationaal verdrag over geweld en pesten op het werk zit er aan te komen

Op 28 mei startte de jaarlijkse Conferentie van de Internationale Arbeidsorganisatie.  Met als blikvanger de discussie in een bijzondere commissie over de invoering van een IAO-norm tegen geweld en pesten op het werk.  Dat voor een eerste lezing.   Volgend jaar volgt de tweede lezing. U kreeg al een tussentijdse impressie van die eerste lezing. Die discussieronde zit er intussen op. En wat voor een.

Amendementenslag

Maar liefst 306 amendementen, op een tekst van 37 artikels, werden op twee weken tijd besproken en soms hevig bekampt. Veelal waren het de 187 overheden die de duels uitvochten, omdat nationale interpretaties nu eenmaal verschillend kunnen zijn en overheden dus heel goed op hun hoede zijn waarvoor ze uiteindelijk verantwoordelijk zullen worden gehouden.

Maar af en toe werden de duels toch opgeschrikt door een stevige tackle van de werkgevers richting werknemers. Zoals de verwijzing naar het ‘Air France- incident’, om aan te tonen dat ook vakbondsacties als geweld of pesterij tegen de werkgevers kunnen doorgaan.

De uitval van de werkgevers kon gelukkig op weinig steun rekenen van de overheden.

Meer dan een aanbeveling

Het was twee weken verdedigen geblazen voor de werknemersdelegatie, maar die kan met opgeheven hoofd de onderhandelingstafel verlaten: mét een akkoord voor een nieuwe conventie op zak.  Dus niet zomaar een aanbeveling, zoals de werkgevers eerst wilden, maar een volwaardige internationale conventie dus. Met de oproep aan de lidstaten om die om te zetten in nationale wetgeving. Dat was het doel, en dat is behaald.

Het belang daarvan mag niet onderschat worden, want de internationale norm, waarover in 2019 nog verder onderhandeld wordt, zal ervoor zorgen dat er ook op internationaal niveau opvolging aan gegeven wordt. Landen die ratificeren moeten erover verslag uitbrengen, en kunnen op het matje geroepen worden door de IAO indien ze de arbeidsnorm niet naleven. Dat is meteen ook de reden waarom zoveel activisten, vakbonden, vrouwenorganisaties en ngo’s naar Genève zijn afgezakt voor deze onderhandelingen.

Geweld stopt niet aan de fabriekspoort

De eerste onderhandelingsweek, had al een moeizaam maar mooi resultaat opgeleverd. Slechts drie artikels werden die eerste week besproken, maar wel uitermate bepalend voor de inhoud van het instrument en de steun ervoor: wat verstaan we onder ‘geweld en pesten’? En tot waar reikt ‘de wereld van het werk’?

Geweld en pesterijen in de werksfeer stoppen niet aan de fabriekspoort, maar kunnen ook daarbuiten plaatsvinden

Geweld en pesterijen in de werksfeer stoppen immers niet aan de fabriekspoort, maar kunnen ook daarbuiten plaatsvinden, wat vandaag in de omschrijving werd opgenomen: op de weg van en naar het werk, tijdens bedrijfsuitjes, maar ook van klanten, denk maar aan de transportsector (geweld tegen bus- of taxichauffeurs bijvoorbeeld), de zorg (intimidaties van patiënten bijvoorbeeld), of huisarbeidsters die vaak achter gesloten deuren werken zonder enige vorm van controle.

De enquête van ACV Voeding en Diensten uit 2017 bevestigt dat ook in België 1 op 3 schoonmaaksters en gezinshelpsters het slachtoffer is van seksueel geweld.

 

 

>> Lees hier meer (tevens Bron MO) >>

 

Interessante informatie:

Doelgroep: 
Pesten op het werk

Tip van de redactie

Tip van onze redactie met interessante informatie over pesten en online pesten (cyberpesten):