Ouders en Opvoeders | Kenniscentrum Pesten

084-0035994

Foutmelding

You may not view this site from your current location.

Ouders & Opvoeders | Kenniscentrum Pesten

Pesten. Wat kan ik als ouder doen?​

Pestende groep

Pesten is vreselijk en het kan iedereen op elke leeftijd overkomen. Als een kind gepest wordt, gebruik dan onze adviezen om hem te helpen begrijpen waarom er wordt gepest en wat hij kan doen om het tegen te gaan. Pesters lijken populair in een groep, maar zijn het uiteindelijk niet altijd. Ze dwingen hun populariteit in de groep af door te laten zien hoe sterk ze zijn en wat ze allemaal durven. Via pesten lukt ze dat het makkelijkst: ze krijgen andere kinderen mee bij het te pakken nemen van een slachtoffer. En wie mee doet, loopt minder kans zelf slachtoffer te worden.

Pesten is geen grapje

Er is een groot verschil tussen plagen en pesten. Het belangrijkste is dat als je geplaagd wordt, kun je altijd terugplagen. Daar ontstaan geen problemen van. Plagen is nooit gemeen, plagen kent geen ruw randje, plagen is voor alle partijen altijd grappig. Bij pesten is de sfeer niet positief pesten is altijd gemeen bedoeld.  Meer informatie in dit artikel 'Wanneer is iets plagen en wanneer is iets pesten?'.

Mijn kind doet dat nietanimatie stop pesten nu

De meeste ouders weten het wel: pesten op school is nog steeds een groot probleem. Maar dat jouw kind een van de pesters of meelopers kan zijn? Daar is vaak veel minder aandacht voor. Als ouder en opvoeder kun je eigenlijk nooit zeggen: ‘Mijn kind doet dat niet!’. Kinderen zijn anders op school dan thuis. Dit heeft voor een groot deel met het groepsproces in de klas te maken. Ieder kind is op zoek naar manieren om staande te blijven in een groep.

Om je bewust te zijn bij pesten

Voor ouders tips 2 van 2

Wist je dit? 

Ongeveer 80% van het pesten gebeurt buiten het zicht van de leerkracht blijkt uit onderzoeken. Bijvoorbeeld in de kleedkamer bij  gym, onderweg in de rij, op de gang of de toiletten, enz. 

 


Pesten, je kind & School - Wat kan ik als ouder wanneer doen? 

► Op alle onderstaande vragen en meer tref je antwoorden aan Informatie over Pesten & School voor Ouders & Opvoeders 

 

 • Cyberpesten / Online Pesten wat is dit
 • Hoe kan je met je kind in gesprek gaan over pesten
 • Hoe kan in met school in gesprek over het pesten (zie voorbeeldteksten voor mails)
 • Signalen pestkop en gepeste herkennen op school en thuis
 • Tips tegen pesten, wat kan ik als ouder doen?
 • Vormen van Pesten & Online Pesten (cyberpesten)
 • Wat kan je doen als school niks doet? Hoe kan je een klacht kan indienen? 
 • Wat doet pesten met een kind?
 • Wat doet pesten met je gezin? 
 • en nog veel meer Informatie over Pesten & School voor Ouders & Opvoeders 
 
 

Offline en Online pesten (cyberpesten) zijn sterk vervlochten 

Offline en online pesten staan dus niet los van elkaar, maar liggen in elkaars verlengde. Onlangs hebben verschillende onderzoekers aangetoond dat online pesten (cyberpesten) – net als offline pesten – verstrekkende negatieve gevolgen voor de slachtoffers kan hebben. Zo hebben kinderen die online gepest worden vaker last van depressies, psychosomatische stoornissen en hebben ze een lager zelfbeeld.  
Maar ... Online wordt een andere taal gesproken. 

Het grootste verschil is dat bij het (offline) pesten er direct contact is tussen de dader en het slachtoffer. Voor het slachtoffer is het duidelijk wie de pester is. Bij online pesten is de dader soms anoniem, doordat hij/zij veilig achter de computer zit. Het slachtoffer weet soms niet door wie hij/zij gepest wordt. 

 • Een ander verschil is, dat slachtoffers aangeven dat de laatste keer dat ze te maken hebben gehad met pesten, dit online plaatsvond. Dit laat zien dat het offline pesten na schooltijd, het werk, het sporten online verder gaat.
 • Er is een onderscheid in de mate van het pesten. Bij offline pesten wordt er vooral gepest op school. Bij online pesten gebeurd het tegenovergestelde. Er wordt vooral gepest buiten school, wat de hele dag door kan gaan. De dader kan heel makkelijk steeds opnieuw gemene berichten plaatsen. 
 • Er zijn verschillende gevoelens van angst. Bij het (offline) pesten zijn de slachtoffers bang voor dreigementen die de dader uit. Het slachtoffer is vooral bang dat de pesterijen uit de hand gaan lopen. Het slachtoffer dat te maken heeft met online pesten (cyberpesten) is vooral bang dat ouders/verzorgers hun telefoon of computer afpakken. De ouders/verzorgers doen dit in de hoop dat het online pesten vanzelf stopt, dit werkt echter averechts. Voor jongeren is sociale media erg belangrijk. Jongeren zullen hierdoor minder snel aan hun ouders/verzorgers vertellen dat ze slachtoffer zijn van online pesten (cyberpesten) en blijven in stilte lijden.

 

 

Online Pesten - Cyberpesten - Pesten via social media

Het grootste verschil is dat bij het (offline) pesten er direct contact is tussen de dader en het slachtoffer. Voor het slachtoffer is het duidelijk wie de pester is. Bij online pesten is de dader soms anoniem, doordat hij/zij veilig achter de computer zit. Het slachtoffer weet soms niet door wie hij/zij gepest wordt. 

Jaarlijks worden meer dan 400.000 jongeren in Nederland online gepest

Pesten betekent het systematisch misbruiken van je persoonlijke macht en/of kracht om anderen die zich niet of moeilijk kunnen verweren pijn te doen, te intimideren of bang te maken met de bedoeling er zelf beter van te worden'. Bij Online Pesten krijgt dit pestgedrag een andere vorm, maar met hetzelfde doel als offline pesten. Online Pesten betreft vaak het zwart maken of afkraken van iemand door kwetsende opmerkingen, chanteren met foto's en video's. Daarnaast kan het zijn dat een hele groep, één persoon met opzet negeert.

Online kan men andere mensen negeren door bijvoorbeeld, bewust of onbewust, niet te reageren in groepsapps. De laatste jaren is sociale media steeds meer een normale bron in ons leven geworden. Bijna niemand kan zich een wereld zonder bedenken. Sociale media maken het een stuk gemakkelijker om te pesten doordat dit platform het mogelijk maakt om onder andere nare berichten en foto’s te kunnen sturen. Op elk online platform waar men contact met andere mensen heeft, kan Online Pesten plaatsvinden. ► Lees alles over Online Pesten (Cyberpesten) waar kinderen & jongeren mee wordt geconfronteerd in het Kenniscentrum Cyberpesten - Online Pesten voor Ouders & Opvoeders (Wat is cyberpesten - online pesten gevolgen, profielen, rollen, vormen)

 

Hand met hart

 

Hulp nodig - Speciaal voor Ouders & Opvoeders

Stichting Stop Pesten Nu heeft niet de mogelijkheid om iedereen individueel hulp te bieden. Wij vinden het wel belangrijk, dat jij over jouw (hulp)vraag met iemand kan praten om te kijken wat jij het beste kan doen. Om deze reden houden wij bij, bij welke organisaties jij terecht kunt!

Stichting Ouders & Onderwijs (onderdeel vanuit het MInisterie van Onderwijs) voor ondersteuning van ouders bij pesten op school.  www.oudersenonderwijs.nl 
ma t/m vr tussen 9.30-12.30 uur en 13.00-16.00 uur, bel 088-6050101 of mail: vraag@oudersonderwijs.nl

 

Bel, chat of mail over Pesten of Online Pesten voor hulp of advies bij jouw individuele vraag met onderstaande organisaties. Zij zijn er voor jou!​