Ouders en Opvoeders | Kenniscentrum Pesten

084-0035994

Foutmelding

You may not view this site from your current location.

Ouders & Opvoeders | Kenniscentrum Pesten

Pesten. Wat kan ik als ouder doen?​

Pestende groep

Pesten is vreselijk en het kan iedereen op elke leeftijd overkomen. Als een kind gepest wordt, gebruik dan onze adviezen om hem te helpen begrijpen waarom er wordt gepest en wat hij kan doen om het tegen te gaan. Pesters lijken populair in een groep, maar zijn het uiteindelijk niet altijd. Ze dwingen hun populariteit in de groep af door te laten zien hoe sterk ze zijn en wat ze allemaal durven. Via pesten lukt ze dat het makkelijkst: ze krijgen andere kinderen mee bij het te pakken nemen van een slachtoffer. En wie mee doet, loopt minder kans zelf slachtoffer te worden.

 

Mijn kind doet dat niet

De meeste ouders weten het wel: pesten op school is nog steeds een groot probleem. Maar dat jouw kind een van de pesters of meelopers kan zijn? Daar is vaak veel minder aandacht voor. Als ouder en opvoeder kun je eigenlijk nooit zeggen: ‘Mijn kind doet dat niet!’. Kinderen zijn anders op school dan thuis. Dit heeft voor een groot deel met het groepsproces in de klas te maken. Ieder kind is op zoek naar manieren om staande te blijven in een groep.

Om je bewust te zijn bij pesten

Voor ouders tips 2 van 2

(Klassiek) Pesten

Pester

`Pesten betekent het systematisch misbruiken van je persoonlijke macht en/of kracht om anderen die zich niet of moeilijk kunnen verweren pijn te doen, te intimideren of bang te maken met de bedoeling er zelf beter van te worden´. Pesten komt binnen alle leeftijdscategorieën voor, van kleuters tot aan de ouderen in het verzorgingshuis. Nu is de meest bekende vorm van pesten waarschijnlijk het uitlachen en uitschelden van personen, maar er zijn zoveel meer manieren om je persoonlijke macht te misbruiken.

 
► Lees alles over (Klassiek) Pesten  in het Kenniscentrum Pesten

 Hoe kan ik het gesprek met school aangaan

Voorbeeldbrieven om pesten op school bespreekbaar te maken

► Wat kan ik doen als school het pesten niet oplost

 

► Klacht indienen - op school - over een school - of bij de - Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC) hoe moet ik dit doen?

 

Pesten op school bespreekbaar maken | Voor Ouders & Opvoeders

Stappenplan in gesprek met de leraar over het pesten

Stap 1 Of uw kind nu de pester is of op school wordt gepest, de leerkracht moet hiervan op de hoogte worden gesteld.

 • Bel de school en maak een afspraak: Als u zich niet op uw gemak voelt om face-to-face met de leraar te praten, kunt u het pesten bespreekbaar maken via de telefoon of per e-mail, echter de beste optie blijft altijd de face-to-face.
 • Houd in gedachte: Geen enkele leerkracht is blij als er gepest wordt in zijn/haar klas. Soms kan dit zelfs een enorme schok zijn als zij dit van een ouder horen, zij willen dat ieder kind in hun klas veilig is. Ga er niet vanuit dat de leerkracht altijd alles ziet, het meeste pesten vindt stiekem plaats (dus juist als de leraar niet in de buurt is).
 • Blijf kalm en vertel hen dat u een situatie die uw kind heeft ervaren wilt bespreken en vraag wanneer het een goed moment is om af te spreken? Of misschien heeft de school contact met u opgenomen.

Stap 2 Voorbeiden op het gesprek op school - in overleg met je kind

 • Schrijf van tevoren een paar situaties van het pesten op (hoe, wat, waar, wie, wanneer, hoe vaak).
 • Schrijf van tevoren op welke zorgen of vragen je hebt (dan kan je ook niks vergeten).
 • Het is belangrijk om de afspraak kort en to the point te houden. De meeste tijd moet immers besteedt worden aan het aanpakken van het pesten en niet aan de situaties/voorbeelden.
 • Probeer te kijken of je zelf suggesties kan doen en eventuele oplossingen voorbereidt:
  • Vraag bijvoorbeeld aan je kind of hij/zij een idee heeft wat hem/haar zou kunnen helpen? Of wat veilige plekken zouden zijn op school?
  • Pesten aanpakken een complex probleem is moet je je kind duidelijk zeggen dat het niet morgen opgelost kan zijn.
  • Vraag aan de school wat zij vanaf morgen gaan doen om jouw kind zich veilig te laten voelen op school.
   • De meeste scholen willen dit goed aanpakken en hebben dan tijd nodig om te kijken hoe ze dat kunnen doen.
   • Zeg dan: Dit begrijp ik. En wat gaan jullie nu in de tussentijd doen om te zorgen dat de school ook een veilige omgeving is voor mijn kind? Kan hij/zij bijvoorbeeld je in de pauzes binnen blijven? Kan hij/zij bijvoorbeeld ergens anders omkleden bij gym? Of kan je kind gezelllig bij de conciërge of administratie zitten? Of op een andere plek waar in ieder geval een persoon in de nabijheid is die zou ingrijpen als er gepest wordt. 

Stap 3 Zorg dat je op tijd voor het gesprek bent

 • Zorg dat je zelf op tijd bent met je aantekeningen inclusief je vragen en zorgen. Begrijp dat de leraar tussen de lessen in kan zijn of in zijn eigen tijd met jou deze afspraak heeft ingepland. Op tijd zijn laat zien dat je hun tijd respecteert

Stap 4 Leg je zorgen uit

 • Leg aan de hand van je aantekeningen je zorgen over het pesten uit. Zo weet de leerkracht wat er nodig is om uw kind te helpen.
 • Geef de leerkracht de gegevens door die uw kind heeft verstrekt.
  Blijf kalm, adem diep in.
 • Op dit punt weet je of de leraar behulpzaam zal zijn. Als de leraar je pesterige overtuigingen geeft of excuses begint te maken, moet je je zorgen voorleggen aan de directeur. Je kunt tactvol aangeven dat je liever samen met hen tot oplossingen komt voor het pesten op school, maar je bent bereid om met de directeur te praten.
 • Je kunt pas stoppen als het pesten op school stopt. U moet zorgen voor de veiligheid van uw kind.

Stap 5 Benoem de oplossingen die jij en je kind bedacht hebben

 • Als de leraar ruimdenkend is en met je wil samenwerken, kunnen jullie ook samen oplossingen gaan bedenken.
 • Vraag ook naar:
  • Het beleid van de school ten aanzien van pesten?
  • Hoe denkt de leerkracht het pesten aan te pakken?
  • Welke maatregelen zullen worden genomen om ervoor te zorgen dat uw kind veilig is en niet te maken krijgt met represailles van de pestkop? Of uw kind wordt gerespecteerd en niet als pestkop bestempeld.
  • Wat kunt u met uw kind doen om het voor te bereiden?
  • Wat kunt u thuis doen om hen te ondersteunen?

Het goede nieuws is dat je een relatie met de leraar bent begonnen, dus alle follow-up zal hopelijk voortbouwen op de goede wil en toekomstige pestgesprekken met de leraar veel gemakkelijker maken.

Stap 5 Follow up

 • Spreek af wanner de follow up afspraak komt (check dat je goede tussentijdse afspraken hebt gemaakt)
 • Leg aan uw kind uit hoe jij en de leerkracht gaan samenwerken om het pesten te stoppen en/of de pester te helpen op een positievere manier in zijn behoeften te voorzien.
 • Informeer tussendoor bij je kind of hij/zij verbeteringen waarneemt. Zo ja, waar? Maar laat het ook eerlijk vertellen als er geen veranderingen zijn óf dat het pesten misschien zelfs nog erger is geworden. Bedank je kind dat ze dit eerlijk zeggen en trek bij de leerkracht aan de noodklok, want de maatregelen werken niet of leiden juist tot meer pesterijen..

Wat kan je doen als school het pesten niet oplost? Youri Mulder

Het kan voor gezinnen erg verontrustend zijn om erachter te komen dat het pesten nog steeds doorgaat, zelfs nadat de school erbij is betrokken. Op dit punt heb je misschien hulp gevraagd aan de leraar, anti-pest coördinator en de directeur. Ga naar Wat te doen als de school het pesten niet oplost? en bekijk de tips, adviezen, informatiebrochure van de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC) en de adviezen van het LKC van klacht naar oplossing. 

Naar de Kinderombudsman

Jij kunt terecht bij de kinderombudsman als eerdere klachten over pesten niet zijn opgelost. De kinderombudsman spreekt de verantwoordelijken aan. Dit zijn bijvoorbeeld de schoolleider of het schoolbestuur of de inspectie. De school moet binnen 4 weken aangeven wat de school met het advies gaat doen.

Naar de Onderwijsinspectie

Ook is er een inspectie die onderzoek kan doen naar pesten op school. Ook houdt de inspectie toezicht op de veiligheid op een school. Een inspecteur kan helpen bij ernstige klachten zoals:

 • seksuele intimidatie;
 • lichamelijk geweld;
 • grove pesterijen.

 Contact opnemen met de Onderwijsinspectie  contact gegevens Inspectie van het Onderwijs 

 

Angela

 

 

 

Wil jij even per mail of telefonisch met iemand sparren of klankborden?

Dat kan! Stichting Ouders & Onderwijs is een gesubsidieerd onderdeel van het MInisterie van Onderwijs om Ouders & Opvoeders ondersteuning te bieden bij het aanpakken van pesten op school. Openingstijden: maandag t/m vrijdag tussen 9.30-12.30 uur en  13.00-16.00 uur.

Stichting Ouders & Onderwijs: tel 088-6050101 mail vraag@oudersonderwijs.nl website: www.oudersenonderwijs.nl

(

 

 

Wist je dit? 

Ongeveer 80% van het pesten gebeurt buiten het zicht van de leerkracht blijkt uit onderzoeken. Bijvoorbeeld in de kleedkamer bij  gym, onderweg in de rij, op de gang of de toiletten, enz. 

 

Pesten, in welke vorm of om welke reden dan ook, kan onmiddellijke, middellange en lange termijn gevolgen hebben voor de betrokkenen, inclusief omstanders. 

► Dit is wat pesten met een kind doet 

► Dit is wat pesten met het gezin doet

► Gevolgen van pesten - Pesten heeft gevolgen voor de hele groep/klas - pester - omstander - slachtoffer

► Pesten tussen broers en zussen kan mentale gevolgen hebben    

► Pestgedrag - Pester of gepest - Waar komt dat vandaan

Enkele incidenten en conflicten of gevechten tussen gelijken, zowel persoonlijk als online, worden niet gedefinieerd als pesten. 

 

Wat pesten niet is?

 • af en toe - sociale afwijzing of afkeer
 • af en toe - narigheid of wrok
 • willekeurige daden van agressie of intimidatie
 • onderlinge ruzies, meningsverschillen of ruzies.

Deze acties kunnen veel leed veroorzaken. Ze passen echter niet in de definitie van pesten en het zijn geen voorbeelden van pesten, tenzij iemand ze opzettelijk en herhaaldelijk doet.

 

 

Interessante artikelen

Sabine Uitslag

 

Jongeren zeggen tegen volwassenen: 'Wij hebben jullie nodig om pesten te stoppen!'. * lees het artikel hier

 

Offline en Online pesten (cyberpesten) zijn sterk vervlochten 

Jaarlijks worden meer dan 400.000 jongeren in Nederland online gepest

Offline en online pesten staan dus niet los van elkaar, maar liggen in elkaars verlengde. Onlangs hebben verschillende onderzoekers aangetoond dat online pesten (cyberpesten) – net als offline pesten – verstrekkende negatieve gevolgen voor de slachtoffers kan hebben. Zo hebben kinderen die online gepest worden vaker last van depressies, psychosomatische stoornissen en hebben ze een lager zelfbeeld.   Maar ... Online wordt een andere taal gesproken. 

Het grootste verschil is dat bij het (offline) pesten er direct contact is tussen de dader en het slachtoffer. Voor het slachtoffer is het duidelijk wie de pester is. Bij online pesten is de dader soms anoniem, doordat hij/zij veilig achter de computer zit. Het slachtoffer weet soms niet door wie hij/zij gepest wordt. 

 • Een ander verschil is, dat slachtoffers aangeven dat de laatste keer dat ze te maken hebben gehad met pesten, dit online plaatsvond. Dit laat zien dat het offline pesten na schooltijd, het werk, het sporten online verder gaat.
 • Er is een onderscheid in de mate van het pesten. Bij offline pesten wordt er vooral gepest op school. Bij online pesten gebeurd het tegenovergestelde. Er wordt vooral gepest buiten school, wat de hele dag door kan gaan. De dader kan heel makkelijk steeds opnieuw gemene berichten plaatsen. 
 • Er zijn verschillende gevoelens van angst. Bij het (offline) pesten zijn de slachtoffers bang voor dreigementen die de dader uit. Het slachtoffer is vooral bang dat de pesterijen uit de hand gaan lopen. Het slachtoffer dat te maken heeft met online pesten (cyberpesten) is vooral bang dat ouders/verzorgers hun telefoon of computer afpakken. De ouders/verzorgers doen dit in de hoop dat het online pesten vanzelf stopt, dit werkt echter averechts. Voor jongeren is sociale media erg belangrijk. Jongeren zullen hierdoor minder snel aan hun ouders/verzorgers vertellen dat ze slachtoffer zijn van online pesten (cyberpesten) en blijven in stilte lijden.

 

 

Online Pesten - Cyberpesten - Pesten via social media

Het grootste verschil is dat bij het (offline) pesten er direct contact is tussen de dader en het slachtoffer. Voor het slachtoffer is het duidelijk wie de pester is. Bij online pesten is de dader soms anoniem, doordat hij/zij veilig achter de computer zit. Het slachtoffer weet soms niet door wie hij/zij gepest wordt. 

Jaarlijks worden meer dan 400.000 jongeren in Nederland online gepest

Pesten betekent het systematisch misbruiken van je persoonlijke macht en/of kracht om anderen die zich niet of moeilijk kunnen verweren pijn te doen, te intimideren of bang te maken met de bedoeling er zelf beter van te worden'. Bij Online Pesten krijgt dit pestgedrag een andere vorm, maar met hetzelfde doel als offline pesten. Online Pesten betreft vaak het zwart maken of afkraken van iemand door kwetsende opmerkingen, chanteren met foto's en video's. Daarnaast kan het zijn dat een hele groep, één persoon met opzet negeert.

► Er staat een naar filmpje/nare foto van mijn kind online

► Hoe bescherm ik mijn kind tegen online challenges?​

► Mijn kind heeft hulp nodig na een vervelende online ervaring

► Mijn kind is door een online modellenbureau benaderd. Wat moet ik doen?​

 

Online kan men andere mensen negeren door bijvoorbeeld, bewust of onbewust, niet te reageren in groepsapps. De laatste jaren is sociale media steeds meer een normale bron in ons leven geworden. Bijna niemand kan zich een wereld zonder bedenken. Sociale media maken het een stuk gemakkelijker om te pesten doordat dit platform het mogelijk maakt om onder andere nare berichten en foto’s te kunnen sturen. Op elk online platform waar men contact met andere mensen heeft, kan Online Pesten plaatsvinden. 

 

  Angela

   

   

  Wil jij even per mail of telefonisch met iemand sparren of klankborden?

  Dat kan! Stichting Ouders & Onderwijs is een gesubsidieerd onderdeel van het MInisterie van Onderwijs om Ouders & Opvoeders ondersteuning te bieden bij het aanpakken van pesten op school. 

  Openingstijden: maandag t/m vrijdag tussen 9.30-12.30 uur en  13.00-16.00 uur.

  ► tel 088 6050101 

  ► mail vraag@oudersonderwijs.nl 

  ► website: www.oudersenonderwijs.nl