Voor ouders | Stop Pesten NU

084-0035994

Foutmelding

You may not view this site from your current location.

Voor ouders

 


 Buddy Vedder zegt Ik STOP pesten nu

 

 

 

Hulp binnen de school

Ga in eerste instantie in gesprek met de leerkracht van uw kind: herkent de leerkracht het pestprobleem? Hoe kijkt hij/zij er tegenaan? Ziet de leerkracht dat uw kind niet gelukkig is op school en zich niet veilig voelt? Vertaalt dit zich naar de schoolresultaten? Wat kan de leerkracht doen om de sociale situatie van uw kind en de gehele klas te verbeteren? Is het mogelijk om met een anti-pest-programma de sociale veiligheid van kinderen te vergroten? 
Mocht u bij de leerkracht geen gehoor vinden dan kunt u achtereenvolgens binnen school terecht bij:

 • Het aanspreekpunt voor pesten
 • De mentor van uw kind
 • Vertrouwenspersoon
 • De zorgcoördinator

Hulp buiten de school

 • Sommige scholen hebben een externe vertrouwenspersoon. Deze persoon is niet werkzaam voor de school, maar kent de school wel goed. U kunt hier in vertrouwen uw verhaal doen en samen kijken hoe u de school kunt bewegen om actie te ondernemen. In de schoolgids vindt u informatie over de externe vertrouwenspersoon.
 • Praat met de jeugd- of schoolarts van de school. Zeker wanneer uw kind lichamelijke klachten heeft van het fysieke pesten of de stress is het belangrijk om ook de arts te betrekken.
 • Als de situatie uit de hand dreigt te lopen kunt u contact opnemen met de vertrouwensinspecteur van de Onderwijsinspectie.
 • Komt uw kind thuis te zitten vanwege het pesten? Of heeft u heel veel moeite om uw kind nog naar school te krijgen? Dan kunt u ook contact opnemen met de leerplichtambtenaar. Deze werkt voor de gemeente waar u woont en kan helpen om de schade van het pesten te beperken door met scholen en instanties in gesprek te gaan. Zie ook dit overzicht voor de stappen die ouders kunnen zetten als het niet goed gaat met hun kind op school.
 • U kunt contact opnemen met de Kinderombudsman.
 • U kunt bij de huisarts terecht voor hulp. Deze kan extra zorg inschakelen voor uw kind als dat nodig is.

Als het niet goed loopt

Als de school niets of te weinig doet, dan kunt u verschillende dingen doen:

 • Bent u het niet eens met de manier waarop de school het beleid rondom pesten heeft ingericht? Dan kunt u daarover contact opnemen met de diegene die het pestbeleid op school coördineert.
 • Ook kunt u contact opnemen met de ouders in de medezeggenschapsraad (MR), zij hebben instemmingsrecht op het veiligheidsbeleid van de school en zijn daar dus nauw bij betrokken.
 • Komt u er met de school niet uit dan kunt u een klacht indienen volgens de klachtenprocedure van de school, deze hoort in de schoolgids te staan. Meestal komt u dan eerst terecht bij het bestuur van de school. U kunt ook een klacht indienen bij een onafhankelijke -landelijke- klachtencommissie.
 • De vertrouwenspersoon werkt in opdracht van het schoolbestuur en is getraind in het onafhankelijk omgaan met mogelijke problemen. Aan een school zijn meestal één of meerdere vertrouwenspersonen verbonden. Deze kan intern (binnen de school) of extern (onafhankelijk) werken.
 • Ouders kunnen ook een melding doen bij de Onderwijsinspectie. De Onderwijsinspectie bekijkt of de school de zorgplicht voor de sociale veiligheid van leerlingen goed uitvoert. De Onderwijsinspectie bekijkt op welke manier de school de veiligheid in de gaten houdt en welke maatregelen de school neemt om de veiligheid te verbeteren. Ook gaat de Onderwijsinspectie  het gesprek met de school aan over de uitkomsten van onderzoeken over de veiligheid op school. Als de situatie herhaaldelijk niet verbetert, doet de inspectie nader onderzoek en kunnen sancties volgen.
 • Bij fysiek geweld kan een aangifte worden gedaan bij de politie.

 

 

Hulp nodig of wil je met iemand bellen, chatten of mailen?

Stichting Stop Pesten Nu heeft niet de mogelijkheid om iedereen individueel hulp te bieden aangezien wij een klein team met vrijwilligers
zijn. Wij vinden het uiteraard wel heel belangrijk dat jullie er met iemand over kunnen praten en om deze reden houden wij bij,
bij welke partijen je terecht kunt met jouw vragen. Je kunt ons uiteraard altijd bellen of mailen voor informatie om pesten en online pesten aan te
pakken door middel van oa: workshops, trainingen, gastlessen, ouderavonden, trainingen enz.

Zie ook onze video's in onze afspeellijst Voor Ouders op YouTube met tips:

Bellen, chatten, mailen met organisaties over Online Pesten / Cyberpesten

Zie overzicht Bellen, chatten of mailen over online pesten? 

 

 

 

Bellen, chatten, mailen met organisaties over Pesten 

Zie overzicht Bellen, chatten of mailen over pesten?

 

Pesten op social media & online (zie het tabblad over Online Pesten en Online gevaren voor meer informatie)

 

Voor een opdracht van Viral Marketing van De Rooi Pannen in Tilburg. Is een filmpje gemaakt over internet pesten. Ouders weten vaak niet wat hun kind ontvangt op hun telefoon. Zie video hieronder.