Pesten aanpakken voor scholen | Stop Pesten Nu

084-0035994

Foutmelding

You may not view this site from your current location.

Pesten aanpakken binnen de school

 

Observeer intensief en probeer de dader te betrappen

 • Observeer intensief en probeer de dader te betrappen

 • Overleg met collega’s: hebben ze iets opgemerkt?

 • Spreek met andere leerlingen.

 • Contacteer de ouders: uit je bezorgdheid
   

Hoe vang ik het slachtoffer op?

 • Neem zijn verhaal ernstig, schenk aandacht aan zijn gevoelens, steun hem.

 • Geef hem zeker nooit de schuld: “Je moet meer voor jezelf opkomen.”

 • Bespreek met hem de stappen die je zal ondernemen.
   

Wat doe ik met de pester?

 • Neem hem apart voor een gesprek en vertel wat je zag.

 • Kwets of kleineer hem niet.

 • Maak wel duidelijk dat je zijn gedrag niet tolereert. Hij zal het moeten goedmaken.
   

Hoe vang ik de ouders op?

 • Bij de ouders van de dader kan het nieuws beschuldigend aankomen. Vertel wat je zag en fris het pestbeleid van je school op. Vertel welke sanctie hun kind krijgt.

 • Stimuleer ouders van gepeste kinderen om met hun kind te praten. Stel hen ook gerust: je zal ertegen optreden. Raad aan om buiten de school activiteiten te ondernemen: turnen, muziekschool. Laat hen een pestlogboek bijhouden. Daarin staat het wie, wat, waar en wanneer genoteerd. Ontraad om contact te zoeken met de ouders van de pestkop.
   

En de klasgenoten?

 • Ga een klasgesprek niet uit de weg. Bespreek het verschil tussen plagen en pesten. Leg uit wat de gevolgen kunnen zijn. Geef duidelijk aan dat het gedrag van de dader over de grens ging. Zoek samen naar oplossingen om het opnieuw veilig en aangenaam te maken voor iedereen in de klas. Volg de gemaakte voorstellen en afspraken op.
   

Wat is een goede straf voor een pestkop?

 • Hou de toekomst kansrijk voor elke leerling. De pester krijgt kansen om zich te herpakken. Je duwt het slachtoffer niet in een hoekje: het is niet zijn schuld.
 • Creëer geen angst: het slachtoffer moet niet bang zijn voor represailles. Je vernedert de pester niet, duwt hem niet in een isolement zoals een uitsluiting dat bijvoorbeeld wel doet.
 • De straf herstelt de behoefte van het slachtoffer die door het pesten in het gedrang kwam (bv. het veiligheidsgevoel op de speelplaats).
 • Laat de pester iets goedmaken, vraag dus een inspanning van de dader.
 • Bied duidelijke grenzen: wie te ver gaat, krijgt een duidelijk signaal. Ook voor het veiligheidsgevoel van de groep is dat signaal belangrijk.
 • Zorg dat de pester zijn gedrag zelf in de goede richting kan sturen. De dader blijft zelf verantwoordelijk.
 • Zorg dat de straf aanvaardbaar is voor de omgeving (klas, ouders, slachtoffer…) en volg de afspraken goed op.

Bron

Meer informatie voor pesten op scholen:

Voor leerkrachten:

Preventie van pesten op school:

Beleid:

 

 

Doelgroep: 
Professionals

Tip van de redactie

Tip van onze redactie met interessante informatie over pesten en online pesten (cyberpesten):