Lesmaterialen (gratis) Landelijke Dag tegen Pesten 2023

084-8340086

Lesmaterialen Landelijke Dag tegen Pesten 2023

Hoe mooi is het, dat gewoon jij & ik de eerste stappen kunnen zetten om Nederland oranje kleuren en gewoon samen kunnen zijn, los van al onze verschillen. naast elkaar en met elkaar. Lees meer over de Landelijke Dag tegen Pesten.

Wij hebben ook diverse inspiratie tips voor deze dag voor jou bijeen gebracht:

Afspraken maken met leerlingen over verwachtingen

Het is belangrijk om deze afspraken aan het begin van de bijeenkomst te bespreken en ervoor te zorgen dat iedereen begrijpt wat er van hen wordt verwacht. Zo creëer je een veilige omgeving waarin leerlingen zich vrij voelen om te spreken over hun eigen ervaringen. Hier zijn een paar suggesties:

 • Alles wat er besproken wordt in de groep, blijft vertrouwelijk. 
  Dat betekent dat leerlingen niet met anderen praten over wat er tijdens de bijeenkomst is besproken.
 • We respecteren elkaars meningen en ervaringen. 
  Iedereen mag vertellen wat hij of zij wil, zonder dat anderen daarop oordelen of veroordelen.
 • We luisteren naar elkaar en geven elkaar de ruimte om te spreken. 
  Dat betekent dat we niet door elkaar heen praten en dat we elkaar de tijd geven om onze gedachten en gevoelens te delen.
 • We spreken af om open en eerlijk te zijn. 
  Dat betekent dat we onze eigen ervaringen en gevoelens delen en dat we bereid zijn om naar elkaar te luisteren.
 • We spreken af om elkaar te steunen. 
  Als iemand iets moeilijks deelt, proberen we diegene te steunen en te helpen waar dat kan.
 • We spreken af om respectvol met elkaar om te gaan. 
  Dat betekent dat we geen nare opmerkingen maken, niet pesten en elkaar met respect behandelen.
 • Als er iemand zich niet op zijn gemak voelt tijdens de bijeenkomst, mag diegene dat altijd aangeven.
  We proberen dan samen een oplossing te vinden zodat iedereen zich prettig voelt tijdens het gesprek.

Lesplan: Thema Ga Oranje - Landelijke Dag tegen Pesten

Doelgroep: Basisonderwijs en Voortgezet onderwijs

Doelstellingen:

 • Bewustwording van het belang van eenheid en verbinding tegen pesten
 • Aanmoediging van respectvol gedrag en samenwerking
 • Ontwikkeling van creativiteit en expressie door middel van oranje kunst

Benodigdheden:

 • Oranje ballonnen, vlaggen en andere decoraties
 • Knutselmaterialen zoals papier, verf en stiften
 • Schrijfmateriaal voor brainstormen en notities

Lesplan:

Introductie (10 minuten):

 • Begin de les door het belang van eenheid en verbinding tegen pesten uit te leggen
 • Bespreek hoe het thema "Ga Oranje" bijdraagt ​​aan deze doelstellingen
 • Vraag de studenten of ze zich bewust zijn van de Dag tegen Pesten en de betekenis ervan​

Brainstormen en ideeën (15 minuten):

 • Verdeel de klas in groepen en geef elke groep knutsel- en schrijfmateriaal
 • Vraag elke groep om ideeën op te schrijven over hoe ze oranje kunst en decoraties kunnen maken die eenheid en verbinding bevorderen tegen pesten
 • Moedig de studenten aan om creatief te zijn en te denken aan manieren waarop oranje decoraties een positieve sfeer kunnen creëren en solidariteit kunnen uitstralen

Creatie (30 minuten):

 • Laat elke groep hun ideeën in praktijk brengen door oranje kunstwerken te maken
 • Moedig de studenten aan om samen te werken en respectvol te blijven, en om elkaar te helpen bij het maken van hun oranje kunstwerk
 • Laat de studenten beslissen welke kunstwerken ze willen presenteren aan de rest van de klas

Presentatie en reflectie (15 minuten):

 • Laat elke groep hun oranje kunstwerken presenteren en bespreek wat ze hebben gemaakt en waarom
 • Vraag de studenten wat ze hebben geleerd over eenheid en verbinding tegen pesten door het maken van oranje kunstwerken
 • Reflecteer op hoe de Dag tegen Pesten kan bijdragen aan het bevorderen van eenheid en verbinding in de klas en op school

Afsluiting (5 minuten):

 • Sluit de les af door de studenten te bedanken voor hun inzet en bijdrage aan de Dag tegen Pesten
 • Herinner de studenten eraan om het geleerde over eenheid en verbinding in praktijk te brengen in hun dagelijks leven, en om altijd respectvol te blijven tegenover anderen

Opmerking: Pas het lesplan aan op basis van de leeftijd en het niveau van de studenten, en voeg extra activiteiten toe indien nodig.

 

 

Lesmaterialen - Landelijke Dag tegen Pesten

Basisonderwijs

 1. Anti-pest speurtocht groep 5 en 6

 2. Case Sarah is 8 jaar ... over pesten voor groep 5 en 6

 3. Les over pesten en plagen voor kinderen vanaf 4 jaar

 4. Les suggesties groep 1 t/m 4 Basisonderwijs

 5. Les ideeën bovenbouw PO - Landelijke Dag tegen Pesten

 6. Lesmateriaal voor groep 7 en 8 - Landelijke Dag tegen Pesten

 7. Lesplan groep 5-6 (8-10 jaar) Opkomen voor iemand die wordt gepest

 8. Rollenspel Opkomen voor elkaar bij pesten - groep 6, 7 en 8

 9. Rollenspel groep 7 & 8 en klas 1 Hoe je iemand kan helpen die gepest wordt

 10. Toneelstuk Samen tegen pesten groep 5 t//m 8

 11. Toneelstuk groep 6, 7 en 8 Waarom pest een pester?

Speciaal Basisonderwijs

 1. Anti-pest speurtocht 

 2. Les over pesten Speciaal Onderwijs | Landelijke Dag tegen Pesten

Voortgezet Onderwijs

 1. Case klas 1 VO - Tom is 10 jaar oud en merkt dat Emma wordt gepest met inzichtvragen

 2. Case voor klas 1 VO Case: Jasmijn is 11 jaar oud en heeft gemerkt dat een van haar klasgenoten, Lisa, gepest wordt in de What's app

 3. Casu (3x) over pesten via What's app 

 4. Les ideeën voor klas 1 en 2 - Landelijke Dag tegen Pesten

 5. Les ideeën voor klas 3 en 4 - Landelijke Dag tegen Pesten

 6. Les ideeën VO klas 5 en 6 - Landelijke Dag tegen Pesten

 7. Lespakket VO + MBO rechten en plichten online

 8. Lesplan VO en MBO | Landelijke Dag tegen Pesten

 9. Reflectie opdracht 'zwijgende' omstander VO

 10. Reflectie opdracht voor meelopers VO

 11. Reflectie opdracht voor online pesters VO

 12. Skit voor VO-scholen met quiz

VO Speciaal Onderwijs

 1. Anti-pest speurtocht groep 5 en 6

 2. Lesbrief Speciaal Onderwijs VO | Landelijke Dag tegen Pesten

MBO

 1. Casu (3x) over pesten via What's app 

 2. Lespakket VO + MBO rechten en plichten online

 3. Lesplan VO en MBO | Landelijke Dag tegen Pesten

 4. MBO casus met gesprekspunten - Een groep leerlingen heeft een WhatsApp-groep waarin ze elkaar uitsluiten en roddelen over andere leerlingen

 5. MBO casus met gesprekspunten en antwoorden - Een leerling heeft last van angst en stress als gevolg van het pestgedrag van klasgenoten.

 6. Reflectie opdracht 'zwijgende' omstander MBO

 7. Reflectie opdracht voor meelopers MBO

 8. Reflectie opdracht voor online pesters MBO

 9. Rollenspel + quiz MBO naaktvideo viraal - begrip te creëren bij klasgenoten voor de persoon die een naaktvideo heeft gedeeld

 

nog een paar algemene ideeën ...

Complimentenmuur

Maak een muur van papier of karton en hang deze op een centrale plek. Nodig mensen uit om complimenten op de muur te schrijven voor anderen. Dit kan een eenvoudige maar effectieve manier zijn om positiviteit te verspreiden en mensen te laten zien dat ze gewaardeerd worden. 

Pesten in perspectief

Laat mensen in kleine groepjes discussiëren over situaties waarin ze zich gepest hebben gevoeld of waarin ze zelf hebben gepest. Vervolgens kunnen ze samen praten over manieren om pesten te voorkomen en te stoppen. 

Pesten in beeld

Nodig mensen uit om hun ervaringen met pesten te delen in de vorm van kunst, zoals schilderijen, tekeningen, foto's of video's. Dit kan een manier zijn om mensen te helpen hun gevoelens te uiten en de boodschap te verspreiden dat pesten niet acceptabel is. 

Stop Pesten Nu Challenge

Bedenk een aantal creatieve uitdagingen waarbij mensen een statement maken tegen pesten. Bijvoorbeeld: maak een TikTok-video waarin je laat zien hoe je op een positieve manier opkomt voor iemand die gepest wordt, of deel een foto van jezelf met een "Ik STOP pesten nu!" armband om anderen te inspireren. 

Pesten in de media 

Organiseer een panelgesprek met mensen uit de media (bijvoorbeeld een journalist, een blogger of een influencer) om te praten over de rol die de media kunnen spelen in het voorkomen en bestrijden van pesten. Dit kan een interessante discussie opleveren over hoe de media kunnen bijdragen aan een positievere en veiligere online en offline omgeving. Hopelijk bieden deze ideeën inspiratie voor een geslaagde landelijke dag tegen pesten!   

 

Wellicht ook interessant ...

Gratis (Les)Materialen over Pesten & Cyberpesten | Dag tegen Pesten | Week tegen Pesten

Neem ook een kijkje in onze kennisbank, ter inspiratie of om te downloaden: Handleidingen, Beleid & Factsheets (routekaarten, wegwijzers), Wetenschappelijke Onderzoeken, Posters Stop Pesten Nu, Bijlagen bij Lesmaterialen Pesten & Cyberpesten, Kleurplaten Stop Pesten Nu, Rebussen. Allemaal suggesties om met je klas in gesprek te gaan over pesten, bijvoorbeeld voor de:

 

► Films over Pesten + (Les)Materialen

► Posters

Lespakket bij Prentenboek Grapje

► Boeken over pesten + lesmateriaal om met de leerlingen in gesprek te gaan over pesten en het boek

groep 1 t/m 4

groep 5 t/m 7

groep 7 & 8

vanaf 13 jaar

 • Boek #Selfie van Caja Cazemier + lesbrief

► Boeken over Pesten

► YouTube Video's 

Heb jij ook een lesidee die jij graag wil delen zodat ook collega's in Nederland hier gebruik van kunnen maken? Mail deze dan naar redactie@stoppestennu.nl. Check de disclaimer voor het gebruik van informatie op onze site.

 

Neem ook een kijkje in onze kennisbank, ter inspiratie of om te downloaden: Handleidingen, Beleid & Factsheets (routekaarten, wegwijzers), Wetenschappelijke Onderzoeken, Posters Stop Pesten Nu, Bijlagen bij Lesmaterialen Pesten & Cyberpesten, Kleurplaten Stop Pesten Nu, Rebussen. Allemaal suggesties om met je klas in gesprek te gaan over pesten, bijvoorbeeld voor de: