Hoe kan ik met mijn (mentor)klas praten over pesten? | Stop Pesten NU

084-0035994

Hoe kan ik met mijn (mentor)klas praten over pesten?

Pesten bespreken met de klas is een van de manieren om pesten te voorkomen, een pestincident op te lossen en te werken aan een positieve groepssfeer. Maar hoe pakt u dat aan?

 • Plan het praten
  Pestincidenten zijn vaak aanleiding om het met de klas over pesten te hebben. Natuurlijk zijn dat momenten waarop u het er met de klas over moet hebben. Plan daarnaast regelmatig momenten waarop u met de klas praat over pesten, de sfeer in de klas, hoe jullie met elkaar omgaan.
 • Zorg voor een veilige sfeer
  Als u een klassengesprek voert over pesten staat veiligheid voorop. Benoem dat pesten een belangrijk onderwerp is waar u het graag over wilt hebben. Check of u erop kunt vertrouwen dat iedereen het gesprek serieus aangaat. Maak afspraken over naar elkaar luisteren, elkaar niet uitlachen en iedereen laten uitspreken.
 • Begeleid het gesprek
  Geef leerlingen zoveel mogelijk de verantwoordelijkheid over het gesprek. Laat ze met elkaar praten en neem zelf de rol van gespreksbegeleider aan. Stel vragen en laat leerlingen oplossingen aandragen. Kom terug op eerder gemaakte afspraken.
 • Bescherm betrokken leerlingen
  Licht betrokken leerlingen van te voren in als u met de klas praat over een specifiek pestincident. Vertel ze dat u geen namen of concrete gebeurtenissen zult noemen en dat ze niet bang hoeven te zijn dat ze in het middelpunt komen te staan. Gebruik in dit gesprek fictieve pestsituaties en laat de klas laat nadenken over mogelijke oplossingen.
 • Gebruik hulpmiddelen
  Er zijn diverse instrumenten beschikbaar die u ondersteunen bij het voeren van het gesprek over pesten met de klas. Denk aan bepaalde gespreksvormen, het gebruiken van film- en boekfragmenten of spelvormen.

Meer informatie

Bron School & Veiligheid

Doelgroep: 
Professionals

Tip van de redactie

Tip van onze redactie met interessante informatie over pesten en online pesten (cyberpesten):