Veelgestelde vragen over pesten: Alles wat je moet weten!

084-8340086

Veelgestelde vragen over pesten: Alles wat je moet weten!

Pesten is een ernstig probleem dat mensen van alle leeftijden treft, zowel op school, op het werk als online. Bij Stop Pesten Nu zijn we vastbesloten om bewustzijn te creëren, preventie te bevorderen en ondersteuning te bieden aan degenen die te maken hebben met pestgedrag.

Bekijk ook:

Pesten begrijpen 

 1. Wat is pesten?
  Antwoord: Pesten is een vorm van agressief gedrag waarbij één persoon herhaaldelijk macht uitoefent over een ander, met de intentie om schade toe te brengen. Dit kan zowel fysiek, verbaal, sociaal of via cyberkanalen plaatsvinden.
   
 2.  Wat zijn de verschillende vormen van pesten?
  Antwoord: Pesten kan zich manifesteren in verschillende vormen, waaronder fysiek pesten (slaan, schoppen), verbaal pesten (uitschelden, vernederen), sociaal pesten (uitsluiten, roddelen) en cyberpesten (online pesten via sociale media, sms, e-mail).
   
 3. Wordt cyberpesten beschouwd als een vorm van pesten?
  Antwoord: Ja, cyberpesten wordt beschouwd als een vorm van pesten waarbij gebruik wordt gemaakt van digitale technologieën, zoals sociale media, om anderen lastig te vallen, te vernederen of te bedreigen.
   
 4. Hoe vaak komt pesten voor
  Antwoord: Pesten komt helaas vaak voor, zowel op scholen als in andere omgevingen. Uit onderzoek blijkt dat een aanzienlijk aantal kinderen en jongeren te maken krijgt met pestgedrag tijdens hun schooljaren.
   
 5. Wat zijn de langetermijneffecten van pesten op slachtoffers?
  Antwoord: De langetermijneffecten van pesten kunnen ernstig zijn en kunnen onder meer leiden tot angst, depressie, een laag zelfbeeld, sociale isolatie en zelfs suïcidale gedachten. Het is belangrijk om pesten serieus te nemen vanwege de verstrekkende gevolgen ervan.

 Herkennen van Pesten

 1. Hoe kan ik zien of iemand wordt gepest?
  Antwoord: Tekenen dat iemand wordt gepest kunnen variëren, maar kunnen onder meer veranderingen in gedrag, terugtrekking uit sociale activiteiten, plotselinge angst voor school of vermijding van specifieke plaatsen omvatten.
   
 2. Wat zijn de waarschuwingssignalen dat een kind mogelijk slachtoffer is van pesten?
  Antwoord: Enkele veelvoorkomende waarschuwingssignalen zijn plotselinge stemmingswisselingen, fysieke verwondingen die niet kunnen worden verklaard, verlies van interesse in schoolactiviteiten en veranderingen in eet- of slaappatroon.
   
 3. Wat moet ik doen als ik getuige ben van pesten?
  Antwoord: Als je pesten ziet gebeuren, is het belangrijk om niet passief te blijven. Probeer tussenbeide te komen, bied steun aan het slachtoffer en meld het incident aan een volwassene of autoriteitspersoon.
   
 4. Zijn er specifieke gedragingen die erop kunnen wijzen dat iemand een pester is?
  Antwoord: Pestkoppen vertonen vaak agressief gedrag, tonen weinig empathie tegenover anderen, hebben de neiging om anderen te domineren en vertonen een gebrek aan verantwoordelijkheidsgevoel voor hun acties.
   
 5. Wat is het verschil tussen plagen en pesten?
  Antwoord: Plagen is over het algemeen speels en wederzijds, terwijl pesten bedoeld is om schade toe te brengen en een machtsonevenwicht tussen de betrokken partijen omvat.

 Omgaan met pesten

 1. Wat moet ik doen als mijn kind wordt gepest?
  Antwoord: Als ouder is het belangrijk om naar je kind te luisteren, hem of haar te steunen en samen met de school stappen te ondernemen om het pesten aan te pakken. Dit kan onder meer het inschakelen van leraren, mentoren of schooldirecteuren omvatten.
   
 2. Hoe kan ik een vriend ondersteunen die wordt gepest?
  Antwoord: Bied een luisterend oor, toon begrip en moedig je vriend aan om hulp te zoeken bij een volwassene of bij de school. Laat hem of haar weten dat ze niet alleen zijn en dat je er voor ze bent.
   
 3. Welke stappen kunnen scholen nemen om pesten te voorkomen?
  Antwoord: Scholen kunnen een preventiebeleid voor pesten implementeren, voorlichtingsprogramma's organiseren, peer-supportgroepen opzetten en een veilige en ondersteunende omgeving bevorderen waarin pestgedrag niet wordt getolereerd.
   
 4. Hoe moet ik reageren als mijn kind wordt beschuldigd van pesten?
  Antwoord: Neem de beschuldiging serieus, maar vermijd beschuldigingen. Praat met je kind, probeer de situatie te begrijpen en werk samen met de school om het incident te onderzoeken en passende maatregelen te nemen.
   
 5. Welke rol spelen omstanders bij pest situaties?
  Antwoord: Omstanders kunnen een belangrijke rol spelen door het slachtoffer te steunen, pestgedrag niet te negeren en het incident te melden aan een volwassene of de autoriteiten.

Cyberpesten

 1. Wat is cyberpesten?
  Antwoord: Cyberpesten is een vorm van pesten waarbij gebruik wordt gemaakt van digitale communicatiemiddelen, zoals sociale media, e-mail of sms, om anderen lastig te vallen, te vernederen of te bedreigen.
   
 2. Hoe kan ik mezelf beschermen tegen cyberpesten?
  Antwoord: Bescherm jezelf door je privacyinstellingen op sociale media bij te werken, geen persoonlijke informatie te delen met vreemden online en voorzichtig te zijn met het delen van foto's of video's.
   
 3. Wat moet ik doen als ik slachtoffer ben van cyberpesten?
  Antwoord: Blokkeer de dader, bewaar bewijsmateriaal van het pesten en meld het incident aan het socialemediaplatform. Zoek indien nodig ook steun bij een volwassene of de school.
   
 4. Zijn er wetten om cyberpesten aan te pakken?
  Antwoord: Ja, veel landen hebben wetten en beleidsmaatregelen ingevoerd om cyberpesten aan te pakken en slachtoffers te beschermen tegen online intimidatie.
   
 5. Hoe kunnen ouders het online gedrag van hun kinderen controleren om cyberpesten te voorkomen?
  Antwoord: Ouders kunnen software gebruiken om het online gedrag van hun kinderen te monitoren, open gesprekken voeren over online veiligheid en hen leren hoe ze respectvol moeten omgaan met anderen online.

 Hulp zoeken

 1. Waar kunnen slachtoffers van pesten hulp en ondersteuning vinden?
  Antwoord: Slachtoffers kunnen hulp en ondersteuning vinden bij schooldirecteuren, vertrouwenspersonen, maatschappelijk werkers, psychologen, en organisaties tegen pesten.
   
 2. Welke middelen zijn beschikbaar voor ouders van kinderen die gepest worden?
  Antwoord: Ouders kunnen contact opnemen met de school van hun kind voor ondersteuning en begeleiding. Daarnaast zijn er online bronnen, steungroepen en professionele hulpverleners beschikbaar.
   
 3. Hoe kunnen scholen een veilige en inclusieve omgeving creëren voor alle leerlingen?
  Antwoord: Scholen kunnen inclusie bevorderen door respect en acceptatie te benadrukken, voorlichtingsprogramma's te organiseren en beleid te implementeren dat pesten verbiedt en bestraft..
   
 4. Zijn er steungroepen voor mensen die gepest zijn?
  Antwoord: Ja, er zijn verschillende steungroepen en organisaties die slachtoffers van pesten ondersteuning bieden, zoals praatgroepen, online forums en hulplijnen. Het verschilt per gemeente of daar steungroepen zijn. Je kan paar je huisarts informeren of deze ook bij jou in de buurt zijn.
   
 5. Wat is de rol van psychologen bij het aanpakken van pesten?
  Antwoord: Psychologen kunnen slachtoffers van pesten helpen omgaan met de emotionele gevolgen van het pesten, hun zelfvertrouwen opbouwen en hen voorzien van copingstrategieën.

 Preventie van pesten

 1. Welke strategieën kunnen worden toegepast om pesten op scholen te voorkomen?
  Antwoord: Preventiestrategieën kunnen voorlichting omvatten over respect, empathie en diversiteit, het bevorderen van positieve relaties tussen leerlingen en het creëren van een cultuur van respect en inclusie.
   
 2. Hoe kunnen ouders en opvoeders hun kinderen leren over vriendelijkheid en empathie om pesten te voorkomen?
  Antwoord: Ouders en opvoeders kunnen het goede voorbeeld geven, open gesprekken voeren over respectvol gedrag en hen leren hoe ze anderen moeten behandelen met vriendelijkheid en mededogen.
   
 3. Wat zijn effectieve manieren om tolerantie en acceptatie te bevorderen in gemeenschappen?
  Antwoord: Gemeenschappen kunnen diversiteitsprogramma's organiseren, culturele evenementen bijwonen en samenwerken aan projecten die diversiteit en inclusie bevorderen.
   
 4. Hoe kunnen socialemediaplatforms en technologiebedrijven helpen bij het bestrijden van cyberpesten?
  Antwoord: Socialemediaplatforms kunnen strengere beleidsmaatregelen implementeren, gebruikers voorlichten over online veiligheid en samenwerken met wetshandhavingsinstanties om cyberpesten aan te pakken.
   
 5. Wat kunnen individuen doen om op te komen tegen pesten in hun gemeenschappen.
  Antwoord: Individuen kunnen actief opkomen tegen pesten door bewustwording te creëren, steun te bieden aan slachtoffers, pestgedrag niet te tolereren en samen te werken aan het creëren van een cultuur van respect en mededogen.

 

Veelgestelde vragen over pesten

Welkom bij onze uitgebreide verzameling veelgestelde vragen over pesten in schoolomgevingen. Of je nu een leraar bent die pestgedrag in de klas wil aanpakken, een ouder die bezorgd is over pesten bij zijn of haar kind, of een leerling die gepest wordt en op zoek is naar hulp, wij hebben de antwoorden die je zoekt. Navigeer snel door onze subrubrieken om antwoorden te vinden op vragen over pestgedrag op school, grensoverschrijdend gedrag, online pesten en hoe pesten aan te pakken binnen schoolomgevingen. Ontdek de gevolgen van pesten, hoe pesten te herkennen en wat je kunt doen als je gepest wordt of getuige bent van pestgedrag.

We behandelen een breed scala aan onderwerpen, waaronder hoe pesten te herkennen, hoe ermee om te gaan als je gepest wordt, en wat je als ouder of leraar kunt doen als je geconfronteerd wordt met pestgedrag. Onze experts bieden praktisch advies en richtlijnen om pesten effectief aan te pakken en een positieve en ondersteunende schoolomgeving te creëren voor alle betrokkenen. Of je nu een leraar, mentor, ouder, leerling of opvoeder bent, onze veelgestelde vragen bieden waardevolle inzichten en oplossingen voor iedereen die te maken heeft met pesten in schoolomgevingen.

Navigeer door onze secties en klik op de vragen om naar de antwoorden te gaan die je nodig hebt. Samen kunnen we pesten stoppen en een veilige en respectvolle omgeving creëren voor alle leerlingen.

Vraag & Antwoord ... 

Pesten algemene vragen

► Anti-pesten of preventie, wat is het verschil?

► Gevolgen van pesten, wat kunnen de gevolgen zijn en wat kan je daartegen doen?

► Grensoverschrijdend gedrag, is daar een voorbeeld protocol voor? 

► Ik word gepest op mijn werkt, wat kan ik doen?

► Inclusie is toch van belang voor de preventie van pesten?

► Komt pesten vaker voor dan volwassenen denken? 

 Misverstanden over pesten: ‘Sla gewoon terug, joh’

► Overdrijven wij de effecten van pesten niet gewoon?

► Pesten, wat is de (officiële) definitie van pesten?

► Plagen, wanneer is het nu plagen en wanneer is het pesten?

► Waarom pest iemand ... denk er eens over na​

► Waarom spreken we over 'doelwit' versus 'slachtoffer' en 'kind dat pest' versus 'pestkop'? 

► Woorden doen pijn, of hoe werkt dit in de hersenen?

 

Vraag & Antwoord ... 

AgressieConflictIntimidatieRuzie of is het Pesten?

► Agressie versus pesten, wat is het verschil?

► Conflict of Pesten, wat is het verschil?

► Conflict helpen oplossen als derde, hoe kan ik dit bemiddelingsgesprek het beste aanpakken?

 Direct of indirect pesten, wat is het verschil?

 Intimidatie of is het pesten? Hoe kan ik dit herkennen?

► Ruzie of is het pesten?

 

 

Vraag & Antwoord ... 

Online Pesten ~ Cyberpesten

► Online Pesten, wat is dit nu precies?

 

 

Vraag & Antwoord ... 

Scholen, BSO, TSO en iedereen die met kinderen werkt

► Dit is wat pesten met een kind doet​

► Een kind me vertelt dat het wordt gepest of mishandeld?

► Fysiek ingrijpen naar leerlingen of niet?

► Gepest in mijn klas: hoe pak ik dit aan

► Hoe moet ik de kinderen die pesten aanspreken?

► Komt pesten vaker voor dan volwassenen denken?  

► Ongewenste intimiteiten in de klas zijn 

► Online pestkop Één van mijn leerlingen is een online pestkop - Wat nu?

► Online gepest Één van mijn leerlingen wordt online gepest.- Wat nu?

► Pesten, wat is de (officiële) definitie van pesten?

► Plagen, wanneer is het nu plagen en wanneer is het pesten?

► Symptonen herkennen gepest kind

► Waarom pest iemand ... 

► Waarom spreken we over 'doelwit' versus 'slachtoffer' en 'kind dat pest' versus 'pestkop'? 

► Woorden doen pijn, of hoe werkt dit in de hersenen?

 

Vraag & Antwoord ... 

Ouders & Opvoeders

► Conflicten tussen broers of zussen? Word er gepest tussen broers en zussen?

► Gesprek met school aangaan, hoe kan ik dit het beste doen?

► Gevolgen van pesten, wat kunnen de gevolgen zijn en wat kan je daartegen doen?

► Hoe help je je kind de signalen van pesten te herkennen?​

► Hoe kan ik school informeren over pestincidenten?

► Mijn kind wordt gepest, hoe kan ik dit met de leraar bespreken?

► Mijn kind wordt online gepest. Wat kan ik doen?

► Misverstanden over pesten: ‘Sla gewoon terug, joh’

► Online Pesten, wat is dat  ~ Cyberpesten ~ Pesten via Social media

► Overdrijven wij de effecten van pesten niet gewoon?

► Pestgedrag - Pester of gepest - Waar komt dat vandaan

► Plagen, wanneer is het nu plagen en wanneer is het pesten?

► Stappenplan in gesprek met de leraar over het pesten

► Symptonen herkennen gepest kind

► Terugvechten is dat een goed idee?

► Wat kan ik doen als de school het pesten niet oplost?​

► Wat pesten met een kind doet​

► Wat pesten met het gezin doet

► Welke invloed heeft groepsdruk op pestgedrag?

 

Interessante artikelen, Rijksuniversiteit Groningen - Beau Oldenburg:

 

Vraag & Antwoord ... 

Leerlingen

► Als een klasgenoot telkens gemeen doet maar mij er telkens de schuld van geeft?

► Elke dag bij ons in de klas doen ze Richard na als hij praat en dan trekken ze allemaal gekke gezichten.

► Er is een meisje in onze klas, ze praat niet veel. Als ze praat, klinkt het anders en kinderen lachen haar uit. 

► Hoe kun je pesten stoppen?

► Hoe vertel ik een volwassene dat ik iets naars heb meegemaakt?

► Iemand die ik ken wordt gepest, wat kan ik doen?

► Iemand plaatst foto's en video's van mij op sociale media

► Ik pest soms. Ik wil stoppen, maar ik kan het niet.​

► Ik word elke dag in de bus gepest als ik naar school ga

► Ik word gepest, hoe ga ik hiermee om?

► Kan een vriend mij pesten?

► Soms wil ik bij een bepaalde groep vrienden passen maar als ik erbij ben dan pest ik. Hoe kan ik stoppen met pesten en mijn vriendschap behouden?

► Waarom pesten kinderen zo vaak? 

► Waarom pesten kinderen mij vooral in de pauze? 

► Wat als je het een volwassene vertelde en het niet hielp?

 

Tip van de redactie

Heb je haast? Navigeer dan snel naar:Angela

► Scholen & Professionals Kenniscentrum Pesten in het Onderwijs

► Sportverenigingen Kenniscentrum Pesten in de Sport

► Werkgevers Kenniscentrum Pesten op het WerkJan Joost

► Ouderen Kenniscentrum Pesten in Woonzorgcentra

Tip Stop Pesten Nu

 

Breng snel een bezoekje aan ...

► Kenniscentrum (Klassiek) Pesten 

► Kenniscentrum Online pesten (cyberpesten)

► Kennisbank & Downloadcentrum o.a. Beleid & Factsheets  / Handleidingen / Lesmaterialen Posters / Wetenschappelijke Onderzoeken 

► Ik word gepest, wat kan ik doen