Downloadcentrum | Stop Pesten NU

084-0035994

Downloadcentrum

Bekijk ons downloadcentrum met extra (gratis) materialen en informatie over pesten en online pesten:

  • Handleidingen
  • Beleid & Factsheets (routekaarten, wegwijzers)
  • Lesmaterialen Pesten & Cyberpesten
  • Kleurplaten Stop Pesten Nu
  • Posters Stop Pesten Nu
  • Rebussen
  • Wetenschappelijke Onderzoeken 

Onderstaande bestanden worden door Stichting Stop Pesten Nu aangeboden voor preventie- en voorlichtingsdoeleinden. Stichting Stop Pesten Nu behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie, waaronder grafisch materiaal, logo’s en teksten. Wij verwijzen ook naar externen die waardevolle content hebben ontwikkeld om pesten en online pesten te stoppen en uiteraard liggen de intellectuele eigendomsrechten bij deze externe partijen.

U mag informatie op deze website en het Stop Pesten Nu logo alleen kopiëren of op ander wijze openbaar maken voor niet-commerciële doeleinden (met bronvermelding). Voor commerciële doeleinden is vooraf schriftelijk toestemming nodig van Stichting Stop Pesten Nu.

Wetenschappelijke onderzoeken
51 Critical Cyberbullying Statistics in 2020 - BroadbandSearch Downloaden
Breakfast Skipping, Psychological Distress, and Involvement in Bullying: Is There a Connection? Downloaden
Caught in a vicious cycle? Explaining bidirectional spillover between parent-child relationships and peer victimization Downloaden
Cognitive Predictors of Relational and Social Bullying, Overt Aggression, and Interpersonal Maturity in a Late Adolescent Female Sample Downloaden
Feeling Cybervictims’ Pain The Effect of Empathy Training on Cyberbullying University of Oxford and Berlin Downloaden
How Does Individualism-Collectivism Relate to Bullying Victimisation? Downloaden
MICTIVO3 rapport svz op het gebied van onderwijs en ICT Downloaden
Prevention 2.0: Targeting Cyberbullying School Society for Prevention Research 2013 Downloaden
2019 onderzoeksrapport naar succesvolle acties tegen pesten bij 7 Antwerpse scholen door Pimento België Downloaden
Addressing Specific Forms of Bullying: A Large-Scale Evaluation of the Olweus Bullying Prevention Program Downloaden
Advies over welbevinden en preventie van pesten op school 2019 VLOR België Downloaden
Bullying in schools: The role of teachers and classmates door Beau Oldenburg RUG Downloaden
Bullying, Harassment and Stress in the Workplace —A European Perspective Downloaden
Closing the sextortion sentencing gap: A legislative proposal Downloaden
Coaching Teachers to Detect, Prevent, and Respond to Bullying Using Mixed Reality Simulation: an Efficacy Study in Middle Schools Downloaden
Cultural mindset and bullying experiences: An eight-year trend study of adolescents' risk behaviors, internalizing problems, talking to friends, and social support Downloaden
Cyberbullying Research In Review Justin Patchin and Sameer Hinduja Cyberbullying Research Center www.cyberbullying.org (2019) Downloaden
Cyberpesten bij jongeren in Vlaanderen Heidi Vandebosch professor, Doctor, departement communicatiewetenschappen, universiteit antwerpen Downloaden
Do troublesome pupils impact teacher perception of the behaviour of their classmates? Downloaden
Eindrapport (verkort) Wat werkt tegen pesten PO-scholen mei 2018 Downloaden
Eindrapport Commissie Anti-pestprogramma's mei 2018 PDF Downloaden
Eindrapport uitgebreid Wat Werkt Tegen Pesten? NRO mei 2018 Downloaden
Friendly Schools Universal Bullying Prevention Intervention: Effectiveness with Secondary School Students Downloaden
Groepsprocessen bij pesten factoren die groepsproces positief en negatief beïnvloeden Evelien Hoekstra RUG Downloaden
HET EFFECT VAN PESTEN OP DE MENTALE GEZONDHEID VAN JONGE ADOLESCENTEN: EMOTIEREGULATIE ALS BUFFER OF RISICOFACTOR Downloaden
Marktonderzoeksbureau Ipsosdeed onderzoek in 28 landen naar cyberpesten juni 2018 Downloaden
Onderzoeksverslag van het consortium Wat Werkt tegen Pesten PDF Downloaden
Peer Support at Schools: the Buddy Approach as a Prevention and Intervention Strategy for School Bullying Downloaden
Pesten als groepsproces proefschrift RUG Gijs Huitsing Downloaden
Preventie- en interventie strategieën van leraren tegen cyberpesten 2013 UT Enschede Sabine Tankink Downloaden
Publicatie Genen van invloed op pestgedrag VU Amsterdam Downloaden
rapport Posten, scrollen, appen en snappen 14 en 15 jaar 2019 Project Awesome Downloaden
Rapport UNESCO Ending school violence and bullying 2019 Downloaden
Rapportage Sociale veiligheid van docenten van DUO dd 28112018 Downloaden
Report Hacking Online Hate: Building an Evidence Base for Educators Downloaden
Sextortion: Cybersecurity, teenagers, and remote sexual assault1 Downloaden
Signaleren van pesten: het belang ervan voor de algemeen kinderarts Downloaden
Telling, Comforting, and Retaliating: the Roles of Moral Disengagement and Perception of Harm in Defending College-Aged Victims of Peer Victimization Downloaden
Traditional and Cyber Bullying/Victimization Among Adolescents: Examining Their Psychosocial Profile Through Latent Profile Analysis Downloaden
UNICEF Growing up in a connected world Downloaden
Victimization experiences, including traditional forms of bullying Among Grades 7 to 12 Students in Manitoba, Canada Downloaden
Zo onderscheid je agressie van pesten. Agressie bij jonge kinderen in de onderbouw Auteur Gijs Huitsing RUG Downloaden
Aanpak van Pesten in de Brugklas van het Reguliere Voortgezet Onderwijs Downloaden
Betrokkenheid bij pesten en zelfbeeld in de laatste drie groepen van de basisschool Downloaden
Blijven kinderen pesten en gepest worden? Downloaden
Competentiebeleving, dominantie en populariteit bij pesten: Daders, slachtoffers en niet-betrokken kinderen vergeleken Downloaden
Crossnationale vergelijking naar de aanpak van pesten op school België, Nederland & Zweden doorgelicht. Downloaden
Cyberpesten: hoeveel komt het voor en wat kunnen scholen ertegen doen? Downloaden
De internationale aanpak tegen cyberpesten. Een overzicht van wetenschappelijke studies waarin programma’s rond cyberpesten geëvalueerd worden Bron Friendly Attac Downloaden
Duiveltjes op Internet een onderzoek naar digitaal pesten op vier middelbare scholen Downloaden
Het Effect van Middelengebruik, Delinquentie, Gepest worden, zelf Pesten en Sociale Angst op de Schoolmotivatie van Jongens en Meisjes in de Vroege Adolescentie Downloaden
Is narcisme een risicofactor voor pesten? Een longitudinaal onderzoek van groep 6 naar groep 7 van de basisschool Downloaden
Offline netwerken, online pesten Downloaden
Pesten attitude en aanpak van sporttrainers bij semi-contact sporten Downloaden
Pesten bij meisjes en vrouwen onderling Downloaden
Pesten op het werk, gewikt en gewogen Downloaden
Pesten, cyberpesten en steaming van leerlingen door leerlingen preventie en aanpak Downloaden
Signalen van Fleur Bloemen Welke waren er en wat heeft de school daarmee gedaan? Downloaden
Traditioneel pesten versus cyberpesten Downloaden
Zes jaar onderzoek naar cyberpesten in Vlaanderen, België en daarbuiten een overzicht van de bevindingen Bron Friendly Attack Downloaden
Cyberpesten
Cyberbullying: Identification, Prevention, & Response Editon 2019 Cyberbullying Research Center Downloaden
Handleidingen
Stop the communication. Block the person. How? Source Europol Downloaden
Angst en agressie in de school van Kees van Overveld Downloaden
Are you a victim? Get help. Report it. We are here. Source Europol Downloaden
Cybercrime: Helpdeskfraude Infographic Bron Politie Downloaden
Diary & Action Plan A process guide to support Parents and Guardians with addressing bullying Downloaden
Help! Er circuleert een naaktfoto/seksfilmpje op mijn school Bron: Helpwanted Downloaden
How to set your privacy settings on social media Source: Europol Downloaden
Pesten aanpakken wat kunnen ouders doen brochure Bron: Kies Kleur tegen Pesten Downloaden
Removing links to explicit content on search machines Europol Downloaden
Use this information as a guide for what you SAY, SHARE and DO when online. Source Anti bullying pro Downloaden
Werkblad Hoe stop je cyberpesten? Bron JW.org Downloaden
Your live is online, protect it! PDF van Europol Downloaden
Badoo handleiding van Helpwanted Downloaden
Facebook handleiding van Helpwanted Downloaden
Google handleiding van Helpwanted Downloaden
Handleiding Bewijs Opslaan bij cyberpesten Downloaden
In de sport: gepast reageren bij pesten zie tips TopInDeSport.be Downloaden
Instragram handleiding van Helpwanted Downloaden
It's up to you - les over Cyberpesten Docentenhandleiding Downloaden
Skype handleiding van Helpwanted Downloaden
Twitter handleiding Helpwanted Downloaden
What's app handleiding van Helpwanted Downloaden
YouTube handleiding van Helpwanted Downloaden
Beleid & Factsheets
Be in Ctrl Information and Resources for Schools Addressing Online Sexual Coercion and Extortion Downloaden
Cyberpesten: Wat is het en wat kan je ertegen doen? Bron NJI Downloaden
Download 'Factsheet meldingen vertrouwensinspecteurs over de sectoren po, vo, so, mbo en wo over schooljaar 2017/2018' Downloaden
Functieprofiel vertrouwenscontactpersoon (VCP) Bron NOC-NSF Downloaden
Help als bestuurder en ondernemingsraad pesten de organisatie uit! Folder Stichting Arbeidsmarkt Gehandicaptenzorg Downloaden
Help als leidinggevende pesten de organisatie uit! folder van Stichting Arbeidsmarkt Gehandicaptenzorg Downloaden
Help als medewerker pesten de organisatie uit! Folder Stichting Arbeidsmarkt Gehandicaptenzorg Downloaden
Infographic Pesten 2019 door Beau Oldenburg Downloaden
Inspiratielijst samenwerking met ouders bij online pesten (cyberpesten) Bron: School & Veiligheid Downloaden
Kamerbrief bij rapport 'Wat Werkt tegen Pesten' PDF 24 mei 2018 Downloaden
Leidraad omgaan met ongewenste beelden van leerlingen of personeel op scholen Bron VO-raad Downloaden
Les idee 231: For teachers The Cyber Hero 
lesson plans (9-14 jaar) Bron: Cybersimple.be
MBO handreiking structurele aanpak bij pesten Platform Veiligheid MBO, 2010 Downloaden
Omgangsregels opstellen voor de sportvereniging Bron NOC-NSF Downloaden
Opstellen gedragscode implementatieplan #pesten in de sport Bron: TopInDeSport.be Downloaden
Opstellen gedragscode in de sport Bron: TopInDeSport.be Downloaden
Plan van aanpak tegen pesten Kinderombudsman en Ministerie van Onderwijs Downloaden
Remote Access Trojans van Europol PDF Downloaden
Report IBA 2019 Us Too? Bullying and Sexual Harassment in the Legal Profession Downloaden
Routekaart Het gaat met je kind niet goed op school. Wat nu? Bron Ouders en Onderwijs Downloaden
Routekaart Wegwijzer Pesten op school waar kan ik als ouder terecht Bron Rijksoverheid Downloaden
Sanctieladder naar leerlingen VO Downloaden
Wet sociale veiligheid op school Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Downloaden
Zorgplicht sociale veiligheid leerlingen op school Bron Rijksoverheid Downloaden
Lesmaterialen Pesten en Cyberpesten
Bijlage bij lesidee 197 Rewriting the rules Downloaden
Bijlage bij lesidee 198 UP2US – Lesson 9: Making a stand against cyber bullying (Part 1) Downloaden
Bijlage bij lesidee 199 Making a stand against bullying (Part 2) Downloaden
bijlage bij lesidee 201 What's cyberbullying Source Webwise.ie Downloaden
Bijlage bij lesidee 204 Flipkaarten voor piekeraars Bron: Klasse.be Downloaden
Bijlage bij lesidee 208 Digiducks Famous Friend Childnet Downloaden
Bijlage bij lesidee 209 Digiducks Big Decisions Childnet Downloaden
Bijlage bij lesidee 210 Up2Us Anti-Bullying Teachers’ Handbook with Junior Cycle SPHE lesson ideas Source Webwise.ie Downloaden
Bijlage bij lesidee 232 Voor leerkrachten Cyber Helden - lessenpakket Bron: Cybersimple.be Downloaden
Certificaat Jij bent een Cyber Held bij les idee 232 Bron: Cybersimple.be Downloaden
De lijnoefening Downloaden
Draaiboek online pesten terugdringen Teamsessie: Online pesten (po, vo) les idee 158 Bron: School & Veiligheid.pdf Downloaden
Families Pledge your 
allegiance to 
the Cyber Hero (zie ook lesidee 231) Bron: Cybersimple.be Downloaden
Film maken met de klas docentenhandleiding bijlage bij les idee 200 Downloaden
Laat je zien Doeboek, Week tegen Pesten 2018 School en Veiligheid Downloaden
Les idee 234: Cyberpesten film & werkboek Bron Travers Welzijn NieuwZkidZ Downloaden
Les idee 236 bijbehorende Lesbrief Trek je bek open Downloaden
Lesbrief Stop Hou Op Woezel & Pip ism Stop Pesten Nu Downloaden
lesidee 202 Download lesmaterialen bijlage Bron WeLoveSociety Downloaden
lesidee 202 lesmateriaal Afsluiting Bron WeLoveSociety Downloaden
lesidee 202 lesmateriaal Opdracht Bron WeLoveSociety Downloaden
lesidee 202 lesmateriaal start Bron WeLoveSociety Downloaden
lesidee 202 lesmateriaal Stellingen Bron WeLoveSociety Downloaden
Lesinstructie complimentenmuur les 2 Kidsweek in de Klas Taalles tegen pesten groep 5 t/m 8 Downloaden
Lesinstructie Pesten les 1 Kidsweek in de Klas Taalles tegen pesten groep 5 t/m 8 Downloaden
lLesbrief Alle beetjes helpen! van Tumult voor Week tegen Pesten 2019 Downloaden
Oefening omgaan met lastig gedrag Agressie en boosheid: één pot nat? Bron School & Veiligheid Downloaden
Oefeningen voor de Zilveren Weken tegen pesten van School en Veiligheid (pdf) Downloaden
Presentatie teamsessie Online pesten les idee 158 Bron: School & Veiligheid.pdf Downloaden
Richtlijnen voor discussie serie 13-Reasons Why Bron Netflix Downloaden
Songtekst Kinderen voor Kinderen Als je wordt gepest.pdf bij les idee 173 Downloaden
Toolbox English Preventing the Victimisation of Minors in the Digital Age Awareness-Raising and Behavioural Change Source: EUCPN Downloaden
Tumult lesbrief Allemaal Anders (PO) Downloaden
Voor gezinnen Zweer trouw aan de Cyber Helden Code bij les idee 232 Bron: Cybersimple.be Downloaden
Durf jij het aan les voor Week tegen Pesten van School & Veiligheid Downloaden
Estafette stellingenspel (+10) zie lesidee 135 Bron TopInDeSport Downloaden
Het hoger lager spel pesten in de sport 10+ Les idee 136 Bron TopInDeSport.be Downloaden
Informatieblad Pesten in de klas aanpakken en voorkomen van School & Veiligheid Downloaden
Instagram les Instagrap Mijn Kind Online + zie poster Downloaden
Kwartetspel over pesten voor in de sport, zie les idee 134 Bron: TopInDeSport.be Downloaden
Lesbrief bij ‘Midzomernachtdroom’ zie les idee 86 van Marieke Nijmanting voor groep 7 en 8 Downloaden
Lesbrief Omstanders bij pesten voor vo-scholen zie les idee 55, Bron: Pestweb Downloaden
Lesbrief voor groep 5, 6 en 7 bij het boek SuperDolfje zie les idee 40 Bron Pestweb Downloaden
Sport voor begeleiders: Stappenplan sportief met media Mijn Kind Online KNHB Downloaden
Algemeen
Do's en don'ts pesten voor Ouders Downloaden
Het gaat met je kind niet goed op school. Wat nu? Downloaden
Klassenfeestjes voor Iedereen Draaiboek Downloaden
Vijf vragen die je helpen in een gesprek over pesten Kennisplein Gehandicaptensector Downloaden
Checklist: Wat doet jouw school tegen pesten? Ketnet Downloaden
Kleurplaat groep 3 tm 6 gemaakt door Kim 9 jaar Stop Pesten Nu Downloaden
Kleurplaat voor groep 3 tm 8: Samen kunnen wij pesten stoppen. Stop Pesten Nu gemaakt door prijswinnares Jessica 11 jaar Downloaden
Kleurplaat voor peuters en kleuters: met bandje tegen pesten 'Ik STOP pesten nu!' Downloaden
Kleurplaat voor peuters en kleuters: Stop Pesten Nu Maak een vuist tegen pesten Downloaden
Rebus over pesten 1 Downloaden
Rebus over Pesten 2 Downloaden
Rebus over Pesten 3 Downloaden
Poster
Infographic Dit moet je weten over CYBERPESTEN van Beau Oldenburg Downloaden
Infographic Poster Pesten door Beau Oldenburg Downloaden
Posters Cyber Held bij les idee 232 Bron: Cybersimple.be Downloaden
Angela Groothuizen zegt: Ik STOP pesten nu! Poster tegen pesten Downloaden
Bennie Jolink zegt: Ik STOP pesten nu! poster tegen pesten Downloaden
Bløf zegt: Ik STOP pesten nu! poster tegen pesten Downloaden
Cesar Zuiderwijk zegt: Ik STOP pesten nu! poster tegen Pesten Downloaden
Don (Game Meneer) zegt: Ik STOP pesten nu! poster tegen Pesten Downloaden
Edwin Evers zegt: Ik STOP pesten nu! poster tegen Pesten Downloaden
Fred Rutte zegt: Ik STOP pesten nu! poster tegen pesten Downloaden
Glenn Helder zegt: Ik STOP pesten nu! poster tegen pesten Downloaden
Go Ahead Eagles zegt: Ik STOP pesten nu! poster tegen Pesten Downloaden
Instagram les Instagrap Mijn Kind Online poster Downloaden
Jarno Hams zegt: Ik STOP pesten nu! poster tegen pesten Downloaden
Jouri Mulder zegt: Ik STOP pesten nu! poster tegen pesten Downloaden
Mark Tuitert zegt: Ik STOP pesten nu! poster tegen pesten Downloaden
Peter Aerts zegt: Ik STOP pesten nu! poster tegen pesten Downloaden
Peter Reekers zegt: Ik STOP pesten nu! poster tegen pesten Downloaden
Poster over pesten en cyberpesten: Pesten maakt je kapot, Stop Pesten Nu! gemaakt door Merel Downloaden
Poster Pesten op het werk Borrel #moettochkunnen campagne Ministerie SZW Downloaden
Poster Pesten op het werk Kebapkoning #moettochkunnen campagne Ministerie SZW Downloaden
Poster Pesten op het werk Ouwe #moettochkunnen campagne Ministerie SZW Downloaden
Poster Pesten op het werk Promotie #moettochkunnen campagne Ministerie SZW Downloaden
Poster Pesten op het werk Schoudermassage #moettochkunnen campagne Ministerie SZW Downloaden
Poster Pesten op het werk Telefoontjes #moettochkunnen campagne Ministerie SZW Downloaden
Poster Pesten op het werk YouTube filmpjes #moettochkunnen campagne Ministerie SZW Downloaden
Poster Pesten op het Werk: Leuk toch? Werkoverleg Downloaden
Poster: ben jij altijd hulpvaardig? - Pesten op het werk Downloaden
Poster: Herken jij dit? - Pesten op het werk Downloaden
Poster: Ja pesten gebeurt ook op het werk - Pesten op het werk Downloaden
Poster: Lekker collegiaal bezig? - Pesten op het werk Downloaden
Poster: Leraar helpt het pestprobleem oplossen Stop Pesten Nu: Downloaden
Poster: Moeder praat met haar dochter die gepest word op school, Stop Pesten Nu Downloaden
Remko Pasveer zegt: Ik STOP pesten nu! poster tegen pesten Downloaden
Sander Boschker zegt: Ik STOP pesten nu! poster tegen pesten Downloaden
What's app 'What's happy' les bijlage Invulposter Mijn Kind Online Downloaden

Pagina's