Downloadcentrum | Page 2 | Stop Pesten NU

084-0035994

Downloadcentrum

Bekijk ons downloadcentrum met extra (gratis) materialen en informatie over pesten en online pesten:

  • Handleidingen
  • Beleid & Factsheets (routekaarten, wegwijzers)
  • Lesmaterialen Pesten & Cyberpesten
  • Kleurplaten Stop Pesten Nu
  • Posters Stop Pesten Nu
  • Rebussen
  • Wetenschappelijke Onderzoeken 

Onderstaande bestanden worden door Stichting Stop Pesten Nu aangeboden voor preventie- en voorlichtingsdoeleinden. Stichting Stop Pesten Nu behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie, waaronder grafisch materiaal, logo’s en teksten. Wij verwijzen ook naar externen die waardevolle content hebben ontwikkeld om pesten en online pesten te stoppen en uiteraard liggen de intellectuele eigendomsrechten bij deze externe partijen.

U mag informatie op deze website en het Stop Pesten Nu logo alleen kopiëren of op ander wijze openbaar maken voor niet-commerciële doeleinden (met bronvermelding). Voor commerciële doeleinden is vooraf schriftelijk toestemming nodig van Stichting Stop Pesten Nu.

Lesmaterialen Pesten en Cyberpesten
Van plagen tot pesten Handreiking voor het inzetten van een preventie- en zorgarrangement van NJI Downloaden
Voorbeeldbrief voor ouders: preventie rond cyberpesten van Go! Vlaanderen Downloaden
What's app 'What's happy' les Mijn Kind Online + zie poster Downloaden
Beleid & Factsheets
Actieplan Sociale Veiligheid op school van PO- en VO raad Downloaden
Digitaal Veiligheidsplan Downloaden
Enqûete resultaten pesten op het werk per branche RTL Nieuws Downloaden
Factsheet Agressie door derden op het werk van Ministerie SZW en TNO Downloaden
Goede voorbeelden van interventies bij geweld en pesten op het werk van Prima EF Consortium Downloaden
Groepsdynamica in de klas van School & Veiligheid Downloaden
Model protocol Social Media Versus Downloaden
Modelgedragscode CAO Wsw Model voor een gedragscode die is ontwikkeld door sociale partners van de Collectieve arbeidsovereenkomst voor de sociale werkvoorziening SBCM Downloaden
Onderwijsprotocol tegen pesten van Vereniging Openbaar Onderwijs Downloaden
Pesten op het Werk: Plan van Aanpak RI&E Downloaden
Pesten op het Werk: Risico-Inventarisatie & -Evaluatie Downloaden
Pestprotocol 'Pesten in woonzorgcentra' Nationaal Ouderenfonds Downloaden
Pestprotocol Basisonderwijs Veiligheidsplan Aob Downloaden
Pestprotocol O.R.S. Lek en Linge, vestiging de Lingeborgh Downloaden
Pestprotocol op het werk: Aanpak Pesten, terug naar Respect Veilige Zorg Vlietland Ziekenhuis Downloaden
Pestprotocol voorbeeld van Vereniging Openbaar Onderwijs Downloaden
Pestprotocol Voortgezet Onderwijs Platform Veiligheid MBO Downloaden
PRIMA factsheet pesten op scholen Downloaden
Roadmap Aanpak Pesten voor ondernemingsraden Bron TNO en Ministerie SZW Downloaden
Sport Bestuur & Beleid: Social media wat mag wel en wat niet Mijn Kind Online KNHB Downloaden
Sport voor begeleiders: Voorkom digitaal pesten Mijn Kind Online KNHB Downloaden
Sport voor bestuurders Pesten en Cyberpesten wat mag wel en wat niet Mijn Kind Online Downloaden
Sport voor bestuurders: voorkom digitaal pesten Mijn Kind Online KNHB Downloaden
Sport voor Trainers & Coaches: Sportief met social media Downloaden
Sport: Hoe ga ik om met pesten binnen de volleybal vereniging? Nevobo Downloaden
Succesvol samenwerken in preventie Aanpak Pesten op het Werk Bron InPreventie Downloaden
Voorkom pestgedrag op het werk Arbo Unie met tips Downloaden
Wat werkt tegen pesten? Anti-pestmethodes bij pesten NJI Nederlands Jeugd Instituut Downloaden
Wegwijzer ongewenst gedrag TNO campagne #moettochkunnen Downloaden
Wegwijzer Pesten op het Werk TNO 2015 Ministerie SZW Downloaden
Wetenschappelijk onderzoek Misbruik van macht door managers en pesten op het werk 2015 Downloaden
Cyberpesten
Gesprekshandleiding voor ouders en kinderen over cyberpesten van Norton Downloaden
Informatiemap voor ouders over cyberpesten van VIVA Svv België Downloaden
Sport voor Jongeren: Social Media houdt het sportief Mijn Kind Online KNHB Downloaden
Handige downloads externen
Draaiboek ouderavond over pesten basisonderwijs van Pestweb Downloaden
Draaiboek ouderavond over pesten voortgezet onderwijs van Pestweb Downloaden
Flyer met tips tegen pesten van het Vlaams Netwerk Kies Kleur tegen Pesten Downloaden

Pagina's