Downloadcentrum | Stop Pesten NU

084-0035994

Foutmelding

You may not view this site from your current location.

Downloadcentrum

Bekijk ons inspiratie-/downloadcentrum en kennisbank met extra (gratis) materialen en informatie over pesten en online pesten:

  • Handleidingen
  • Beleid & Factsheets (routekaarten, wegwijzers)
  • Lesmaterialen Pesten & Cyberpesten
  • Kleurplaten Stop Pesten Nu
  • Posters Stop Pesten Nu
  • Rebussen
  • Wetenschappelijke Onderzoeken 

Onderstaande bestanden worden door Stichting Stop Pesten Nu aangeboden voor preventie- en voorlichtingsdoeleinden. Stichting Stop Pesten Nu behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie, waaronder grafisch materiaal, logo’s en teksten. Wij verwijzen ook naar externen die waardevolle content hebben ontwikkeld om pesten en online pesten te stoppen en uiteraard liggen de intellectuele eigendomsrechten bij deze externe partijen.

U mag informatie op deze website en het Stop Pesten Nu logo alleen kopiëren of op ander wijze openbaar maken voor niet-commerciële doeleinden (met bronvermelding). Voor commerciële doeleinden is vooraf schriftelijk toestemming nodig van Stichting Stop Pesten Nu.

 

Stichting Stop Pesten Nu is hèt kenniscentrum, informatiecentrum, expertise- en adviescentrum van Nederland gericht op pesten en online pesten (cyberpesten). 

 

Beleid & Factsheets
STAYING SAFE ONLINE Practical strategies to best support all children and young people online, including those who identify as LGBT Downloaden
Vertrouwenspersoon INTEGRITEIT IN DE PRAKTIJK Bron Huis van Klokkenluiders Downloaden
Actieplan Sociale Veiligheid op school van PO- en VO raad Downloaden
Anti-Bullying Week - What is it and what does it achieve? Downloaden
BasisInspectieModule (BIM) Arbozorg Onderdeel: RI&E, Basiscontract en Deskundige Bijstand Downloaden
BasisInspectieModule Agressie en Geweld Inspectie SZW Downloaden
Be in Ctrl Information and Resources for Schools Addressing Online Sexual Coercion and Extortion Downloaden
Bijlage Cartoon Les idee 283: Anti-Bullying Week 2020 Primary School Pack Source Anti Bullying Alliance Downloaden
Brochure Sociale media en schoolmedewerkers: omgaan met valkuilen Bron Kennisnet en School en Veiligheid Downloaden
CBF donateursvertrouwen weer omhoog maart 2021 Downloaden
Communicatie protocol na (poging tot) zelfdoding van een student ingevuld voorbeeld Bron ZonMW Trimbos instituut Downloaden
Cyberincidenten kunnen maatschappij verlammen 2020 Bron Ministerie Justitie en Veiligheid Downloaden
Cyberpesten: Wat is het en wat kan je ertegen doen? Bron NJI Downloaden
Cybersecuritybeeld Nederland CSBN 2020 Downloaden
Digitaal Veiligheidsplan Downloaden
Download 'Factsheet meldingen vertrouwensinspecteurs over de sectoren po, vo, so, mbo en wo over schooljaar 2017/2018' Downloaden
Drie vragen om nep nieuws te ontmaskeren Bron Facebook 2020 Downloaden
Enqûete resultaten pesten op het werk per branche RTL Nieuws Downloaden
Factsheet Agressie door derden op het werk van Ministerie SZW en TNO Downloaden
Factsheet gendernormen en geweld onder jongeren Bron Act4Respect Downloaden
factsheet Hoe herken je een Broodje aap? Downloaden
FACTSHEET Peiling ‘Effect coronacrisis op LHBTI’s in Nederland’ Bron Movisie Downloaden
Factsheet Video conferencing apps - Privacy and security measures Source Europol Downloaden
Factsheet Week van de Werkstress 2020 Bron TNO Downloaden
Framework for reopening schools UNESCO Downloaden
Functieprofiel vertrouwenscontactpersoon (VCP) Bron NOC-NSF Downloaden
Gedragscode Vertrouwenspersonen aangesloten bij LVV Downloaden
Goede voorbeelden van interventies bij geweld en pesten op het werk van Prima EF Consortium Downloaden
Groepsdynamica in de klas van School & Veiligheid Downloaden
Guidelines for industry on Child Online Protection 2020 Source ITU-COP Downloaden
Guidelines for policy-makers on Child Online Protection 2020 Downloaden
Guidelines for policy-makers on Child Online Protection Executive Summary 2020 Source ICU-COP Downloaden
Handout onderzoek kindermishandeling 2020 De Kindertelefoon Downloaden
Handreiking gedragscode (on)gewenste omgangsvormen TNO Downloaden
Handreiking Integriteitssysteem Goede Doelen Nederland Downloaden
Handreiking rouw en werk Bron TNO Ministerie SZW Arboportaal Downloaden
Handreiking voor een daadkrachtig schoolbeleid Pesten en geweld op school Bron Vlaanderen.be Downloaden
Help als bestuurder en ondernemingsraad pesten de organisatie uit! Folder Stichting Arbeidsmarkt Gehandicaptenzorg Downloaden
Help als leidinggevende pesten de organisatie uit! folder van Stichting Arbeidsmarkt Gehandicaptenzorg Downloaden
Help als medewerker pesten de organisatie uit! Folder Stichting Arbeidsmarkt Gehandicaptenzorg Downloaden
Infographic instemming van de ondernemingsraad Bron Rendement Downloaden
Infographic Pesten 2019 door Beau Oldenburg Downloaden
infographic werkzame elementen lokaal inclusief LHBT beleid Bron Movisie Downloaden
Informatieblad professionele vertrouwenspersonen Downloaden
Inspectie SZW BasisInspectieModule (BIM) Intern ongewenst gedrag Downloaden
Inspiratielijst samenwerking met ouders bij online pesten (cyberpesten) Bron: School & Veiligheid Downloaden
Jaarplan Stichting Stop Pesten Nu 2021 Downloaden
Kamerbrief bij rapport 'Wat Werkt tegen Pesten' PDF 24 mei 2018 Downloaden
Leidraad omgaan met ongewenste beelden van leerlingen of personeel op scholen Bron VO-raad Downloaden
Leidraad voor het positioneren en het functioneren van vertrouwenspersonen ongewenste omgangsvormen op het werk Inspectie SZW Downloaden
Les idee 231: For teachers The Cyber Hero 
lesson plans (9-14 jaar) Bron: Cybersimple.be Downloaden
Manifest. Stop racisme en discriminatie in de media: het is tijd voor #followup Downloaden
MBO handreiking structurele aanpak bij pesten Platform Veiligheid MBO, 2010 Downloaden
Model protocol Social Media Versus Downloaden
Modelgedragscode CAO Wsw Model voor een gedragscode die is ontwikkeld door sociale partners van de Collectieve arbeidsovereenkomst voor de sociale werkvoorziening SBCM Downloaden
Omgangsregels opstellen voor de sportvereniging Bron NOC-NSF Downloaden
Onderwijsprotocol tegen pesten van Vereniging Openbaar Onderwijs Downloaden
Onderzoeksresultaten eenzaamheid handout 2020 Bron Kindertelefoon Downloaden
Opstellen gedragscode implementatieplan #pesten in de sport Bron: TopInDeSport.be Downloaden
Opstellen gedragscode in de sport Bron: TopInDeSport.be Downloaden
Overzicht alle acties na zelfdoding van een student MBO-scholen Trimbos instituut Downloaden
Overzicht van de acties na een poging zelfdoding student Bron Trimbos Instituut Downloaden
Pak pesten aan in 7 stappen NO BLAME voor het jeugdwerk Downloaden
Pesten op het Werk: Plan van Aanpak RI&E Downloaden
Pesten op het Werk: Risico-Inventarisatie & -Evaluatie Downloaden
Pestprotocol 'Pesten in woonzorgcentra' Nationaal Ouderenfonds Downloaden
Pestprotocol Basisonderwijs Veiligheidsplan Aob Downloaden
Pestprotocol O.R.S. Lek en Linge, vestiging de Lingeborgh Downloaden
Pestprotocol op het werk: Aanpak Pesten, terug naar Respect Veilige Zorg Vlietland Ziekenhuis Downloaden
Pestprotocol voorbeeld van Vereniging Openbaar Onderwijs Downloaden
Pestprotocol Voortgezet Onderwijs Platform Veiligheid MBO Downloaden
Plan van aanpak tegen pesten Kinderombudsman en Ministerie van Onderwijs Downloaden
PRIMA factsheet pesten op scholen Downloaden
Protocol na poging tot zelfdoding van een student Bron Trimbos Instituut Downloaden
Protocol opstart basisonderwijs PDF document PO-Raad, AOb, CNV Onderwijs, FVoV, en AVS Downloaden
Psychisch belastend werk naar beroep CBS Downloaden
Publicatie Wat werkt bij gemeentelijk LHBT beleid Bron Movisie Downloaden
Remote Access Trojans van Europol PDF Downloaden
Report IBA 2019 Us Too? Bullying and Sexual Harassment in the Legal Profession Downloaden
Richtlijn anti-discriminatie en anti-racisme beleid KNVB Downloaden
Roadmap Aanpak Pesten voor ondernemingsraden Bron TNO en Ministerie SZW Downloaden
Routekaart Het gaat met je kind niet goed op school. Wat nu? Bron Ouders en Onderwijs Downloaden
Routekaart Wegwijzer Pesten op school waar kan ik als ouder terecht Bron Rijksoverheid Downloaden
Safer Internet Day 2020 Impact Report published Downloaden
Sanctieladder naar leerlingen VO Downloaden
So this is sexual abuse booklet? 2020 Source Council of Europe Downloaden
Sport Bestuur & Beleid: Social media wat mag wel en wat niet Mijn Kind Online KNHB Downloaden
Sport voor begeleiders: Voorkom digitaal pesten Mijn Kind Online KNHB Downloaden
Sport voor bestuurders Pesten en Cyberpesten wat mag wel en wat niet Mijn Kind Online Downloaden
Sport voor bestuurders: voorkom digitaal pesten Mijn Kind Online KNHB Downloaden
Sport voor Trainers & Coaches: Sportief met social media Downloaden
Sport: Hoe ga ik om met pesten binnen de volleybal vereniging? Nevobo Downloaden
Statuten Stichting Stop Pesten Nu Downloaden
Succesvol samenwerken in preventie Aanpak Pesten op het Werk Bron InPreventie Downloaden
Tipkaart pesten bespreekbaar maken Sectorinstituut Transport en Logistiek Downloaden
Toolkit Een goede werksfeer, laten we dat zo houden Downloaden
Wetenschappelijke onderzoeken
2021 Effectiveness of school‐based programs to reduce bullying perpetration and victimization: An updated systematic review and meta‐analysis Downloaden
51 Critical Cyberbullying Statistics in 2020 - BroadbandSearch Downloaden
Breakfast Skipping, Psychological Distress, and Involvement in Bullying: Is There a Connection? Downloaden
Bullying and Victimization Trajectories in the First Years of Secondary Education: Implications for Status and Affection Downloaden
Caught in a vicious cycle? Explaining bidirectional spillover between parent-child relationships and peer victimization Downloaden
Cognitive Predictors of Relational and Social Bullying, Overt Aggression, and Interpersonal Maturity in a Late Adolescent Female Sample Downloaden
Core beliefs and culture Chairman’s survey findings Deloitte Downloaden
Download 'Eindrapportage vignettenstudie kwetsende content online' Downloaden
Feeling Cybervictims’ Pain The Effect of Empathy Training on Cyberbullying University of Oxford and Berlin Downloaden
How Does Individualism-Collectivism Relate to Bullying Victimisation? Downloaden
MICTIVO3 rapport svz op het gebied van onderwijs en ICT Downloaden
Ontwikkeling van cognitieve en niet-cognitieve vaardigheden van jongens en meisjes Onderwijsraad Downloaden
Prevention 2.0: Targeting Cyberbullying School Society for Prevention Research 2013 Downloaden
Report Harmful Content (RHC) is a national reporting centre provided by the UK Safer Internet Centre Downloaden
Risk Factors of Cyberbullying Perpetration Among School-Aged Children Across 41 Countries: a Perspective of Routine Activity Theory Downloaden
The Systematic Application of Network Diagnostics to Monitor and Tackle Bullying and Victimization in Schools Downloaden
The Systematic Application of Network Diagnostics to Monitor and Tackle Bullying and Victimization in Schools 2020 Tessa Kaufman, Gijs Huitsing, Rene Veenstra Downloaden
Trends in emotioneel welbevinden van jongeren Downloaden
2019 Belgische onderzoek (2019) onder jongeren staan succesvolle acties tegen pesten Bron Pimento be Downloaden
2019 Change Starts With Us a Literature review Downloaden
2019 onderzoeksrapport naar succesvolle acties tegen pesten bij 7 Antwerpse scholen door Pimento België Downloaden
2021 KU Leuven Teachers4Victims Onderzoeksrapport hoe leerkrachten pesten op school kunnen helpen voorkomen en verminderen Downloaden
2021 Onderzoek financiële afpersing onder jongens sextortion Helpwanted Downloaden
2021 Testing how teachers’ self-efficacy and student- teacher relationships moderate the association between bullying, victimization, and student self- esteem Downloaden
2021 Wie zet de norm?! Populaire jongeren als mogelijke sleutel naar positievere klassen in het middelbaar onderwijs Downloaden
3108 volledige tekst WODC-onderzoek: Voorziening voor verzoeken tot snelle verwijdering van onrechtmatige online content september 2020 Downloaden
A nationally representative Pew Research Center survey of 4,248 U.S. adults exploring online abuse and harassment from various perspectives. Downloaden
A report outlining recommendations to address bullying face to face and online 2019 Source Anti Bullying Alliance Downloaden
Aanpak van Pesten in de Brugklas van het Reguliere Voortgezet Onderwijs Downloaden
Addressing Specific Forms of Bullying: A Large-Scale Evaluation of the Olweus Bullying Prevention Program Downloaden
Addressing Specific Forms of Bullying: A Large-Scale Evaluation of the Olweus Bullying Prevention Program Downloaden
Advies over welbevinden en preventie van pesten op school 2019 VLOR België Downloaden
Amygdala activity to angry and fearful faces relates to bullying and victimization in adolescents Downloaden
An Internet Young People Can Trust How young people are managing reliability and misleading content online Downloaden
Anti-Bullying Week 2018 EVALUATION REPORT Downloaden
Anti-Bullying Week 2019 - Impact Report Downloaden
Betrokkenheid bij pesten en zelfbeeld groepen 6 7 en 8 basisschool Downloaden
Betrokkenheid bij pesten en zelfbeeld in de laatste drie groepen van de basisschool Downloaden
Bidirectional relationships between bullying, victimization and emotion experience in boys with and without autism Downloaden
Bijlage CNV-onderzoek: meer dan twee miljoen werknemers wordt gepest op werk 09-2020 Downloaden
Blijven kinderen pesten en gepest worden? Downloaden
Bullied, Not Believed and Blamed The Experiences of Gypsy, Roma and Traveller Pupils: Recommendations for Schools and Other Settings 2020 ABA Downloaden
Bullied, Not Believed and Blamed The Experiences of Gypsy, Roma and Traveller Pupils: Recommendations for Schools and Other Settings 2020 ABA Downloaden
Bullying and symptoms among school-aged children: international comparative cross sectional study in 28 countries 2005 Downloaden
Bullying and Victimization Trajectories in the First Years of Secondary Education: Implications for Status and Affection Downloaden
Bullying as a Group Process in Childhood: A Longitudinal Social NetworkAnalysis 2019 Downloaden
Bullying in schools: The role of teachers and classmates door Beau Oldenburg RUG Downloaden
Bullying, Harassment and Stress in the Workplace —A European Perspective Downloaden
Childhood bullying involvement predicts low-grade systemic inflammation into adulthood 2014 Downloaden
Childhood Risk and Protective Factors as Predictors of Adolescent Bullying Roles Downloaden
Closing the sextortion sentencing gap: A legislative proposal Downloaden
Coaching Teachers to Detect, Prevent, and Respond to Bullying Using Mixed Reality Simulation: an Efficacy Study in Middle Schools Downloaden
Competentiebeleving, dominantie en populariteit bij pesten: Daders, slachtoffers en niet-betrokken kinderen vergeleken Downloaden
Crossnationale vergelijking naar de aanpak van pesten op school België, Nederland & Zweden doorgelicht. Downloaden
Cultural mindset and bullying experiences: An eight-year trend study of adolescents' risk behaviors, internalizing problems, talking to friends, and social support Downloaden
Cyberbullying Research In Review Justin Patchin and Sameer Hinduja Cyberbullying Research Center www.cyberbullying.org (2019) Downloaden
Cyberpesten bij jongeren in Vlaanderen Heidi Vandebosch professor, Doctor, departement communicatiewetenschappen, universiteit antwerpen Downloaden
Cyberpesten: hoeveel komt het voor en wat kunnen scholen ertegen doen? Downloaden
De banaliteit van het pesten Alicja Anna Gescinska (UGent) Downloaden
De internationale aanpak tegen cyberpesten. Een overzicht van wetenschappelijke studies waarin programma’s rond cyberpesten geëvalueerd worden Bron Friendly Attac Downloaden
De Relatie tussen Narcisme en Pestgedrag in de Vroege Adolescentie Downloaden
Direct and indirect punishment of norm violations in daily life 2020 Downloaden
Direct and indirect punishment of norm violations in daily life 2020 Downloaden
Ditch the label The Annual Bullying Survey 2017 Downloaden
Ditch the label The Annual Bullying Survey 2018 Downloaden
Do (Microtargeted) Deepfakes Have Real Effects on Political Attitudes? 2020 Downloaden
Do interpersonal conflict, aggression and bullying at the workplace overlap? A latent class modeling approach Downloaden
Do troublesome pupils impact teacher perception of the behaviour of their classmates? Downloaden
Duiveltjes op Internet een onderzoek naar digitaal pesten op vier middelbare scholen Downloaden
Eindrapport (verkort) Wat werkt tegen pesten PO-scholen mei 2018 Downloaden
Eindrapport Commissie Anti-pestprogramma's mei 2018 PDF Downloaden
Eindrapport uitgebreid Wat Werkt Tegen Pesten? NRO mei 2018 Downloaden
Ending the torment: tackling bullying from the schoolyard to cyberspace Source United Nations 2016 Downloaden
Exposure to Bullying and General Psychopathology: A Prospective, Longitudinal Study Downloaden
Facts and Figures: slachtofferschap van (cyber)pesten Downloaden
Factsheet IBA 2020 Pesten en seksuele intimidatie in de juridische beroepsgroep Downloaden
Focus on: BULLYING 2017 Peter K Smith & Fethi Berkkun - Goldsmiths University of London Downloaden
Focus on: BULLYING 2018 Peter K Smith & Fethi Berkkun Goldsmiths, University of London Downloaden
Focus on: BULLYING 2019 Peter K Smith Goldsmiths, University of London Downloaden
Forms of Bullying and Associations Between School Perceptions and Being Bullied Among Finnish Secondary School Students Aged 13 and 15 Downloaden
Friendly Schools Universal Bullying Prevention Intervention: Effectiveness with Secondary School Students Downloaden
Gender politics and Exploring Masculinities in Irish Education Downloaden
GLOBAL STATUS REPORT ON PREVENTING VIOLENCE AGAINST CHILDREN 2020 UNESCO Downloaden
Groepsprocessen bij pesten factoren die groepsproces positief en negatief beïnvloeden Evelien Hoekstra RUG Downloaden
Halo and association effects: Cognitive biases in teacher attunement to peer-nominated bullies, victims, and prosocial students April 2020 Downloaden
Het Effect van Middelengebruik, Delinquentie, Gepest worden, zelf Pesten en Sociale Angst op de Schoolmotivatie van Jongens en Meisjes in de Vroege Adolescentie Downloaden
HET EFFECT VAN PESTEN OP DE MENTALE GEZONDHEID VAN JONGE ADOLESCENTEN: EMOTIEREGULATIE ALS BUFFER OF RISICOFACTOR Downloaden
Hoe narcisten tot bloei komen: Over gezonde en ongezonde zelfgevoelens bij kinderen en adolescenten Downloaden
Impact and dynamics of hate and counter speech online Bron ResearchGate Downloaden
Inclusion and education/ALL MEANS ALL 2020 Unesco.pdf Downloaden
Is narcisme een risicofactor voor pesten? Een longitudinaal onderzoek van groep 6 naar groep 7 van de basisschool Downloaden
JGZ-richtlijn Pesten 2014 Downloaden
Julia Brailovskaia, Tobias Teismann, Jurgen Margraf, Cyberbullying, Positive Mental Health and Suicide Ideation/Behavior, Psychiatry Research (2018). Downloaden
KiDiCoTi: Kids’ Digital Lives in Covid-19 Times: A Comparative Mixed Methods Study on Digital Practices, Safety and Wellbeing Downloaden
Literatuuronderzoek'Het fenomeen online seksueel geweld Bron: Rijksoverheid Downloaden
Making a difference in bullying Debra J. Pepler & Wendy Craig Aprl 2000 Downloaden
Marktonderzoeksbureau Ipsosdeed onderzoek in 28 landen naar cyberpesten juni 2018 Downloaden
Moral Courage Fostering Bystander Intervention Against Workplace Bullying Downloaden
More popular because you’re older? Relative age effect on popularity among adolescents in class May 2021 Downloaden
Offline netwerken, online pesten Downloaden
Onderzoek Over daders, slachtoffers, dader/slachtoffers en niet-betrokken leerlingen Downloaden
Onderzoeksverslag van het consortium Wat Werkt tegen Pesten PDF Downloaden
Online veiligheid Terre des Hommes mei 2021 Downloaden
Overal op je hoede onderzoek van Transgender Netwerk Nederland (TNN) Downloaden
Pathways to Cyber Bullying from Bystander to Participant: Secondary School Students’ Perspectives Downloaden
Peer Support at Schools: the Buddy Approach as a Prevention and Intervention Strategy for School Bullying Downloaden
Pesten als groepsproces proefschrift RUG Gijs Huitsing Downloaden
Pesten attitude en aanpak van sporttrainers bij semi-contact sporten Downloaden
Pesten bij meisjes en vrouwen onderling Downloaden
Pesten op het werk, gewikt en gewogen Downloaden
Pesten op sportverenigingen (2016) Downloaden
Pesten, cyberpesten en steaming van leerlingen door leerlingen preventie en aanpak Downloaden
Preventie- en interventie strategieën van leraren tegen cyberpesten 2013 UT Enschede Sabine Tankink Downloaden
Proefschrift over versterking van rol leraren bij signaleren en aanpakken pestgedrag op basisschool Marloes van Verseveld Downloaden
Publicatie Genen van invloed op pestgedrag VU Amsterdam Downloaden
Race and Racism in English Secondary Schools 2020 Downloaden
Racist and faith targeted bullying - prevalence 2020 Source Anti Bullying Alliance Downloaden
Rapport 'Een verkenning van sekseverschillen in het onderwijs' Onderwijsraad Downloaden
Rapport Als je het ons vraagt. Thuis in 2020 De Kinderombudsman november 2020. Downloaden
Rapport ECP Safer Internet Day 2021 Downloaden
rapport Posten, scrollen, appen en snappen 14 en 15 jaar 2019 Project Awesome Downloaden
Rapport UNESCO Ending school violence and bullying 2019 Downloaden
Rapportage Sociale veiligheid van docenten van DUO dd 28112018 Downloaden
Refining victims’ self-reports on bullying: Assessing frequency, intensity, power imbalance, and goal-directedness Tessa Kaufman, Gijs Huitsing, Rene Veenstra RUG Downloaden
Report Hacking Online Hate: Building an Evidence Base for Educators Downloaden
Report UNESO 2021 Don't look away: no place for exclusion of LGBTI students Downloaden
Responding to overt displays of prejudice: A role-playing exercise Bron ResearchGate Downloaden
Rethinking School-Based Bullying Prevention Through the Lens of Social and Emotional Learning: a Bioecological Perspective Downloaden
Samenvatting: Een verkenning van sekseverschillen in het onderwijs in het kort Downloaden
Sextortion: Cybersecurity, teenagers, and remote sexual assault1 Downloaden
Signalen van Fleur Bloemen Welke waren er en wat heeft de school daarmee gedaan? Downloaden
Signaleren van pesten: het belang ervan voor de algemeen kinderarts Downloaden
Social Norms and the Expression and Suppression of Prejudice: The Struggle for Internalization Bron ResearchGate Downloaden
StatusOfMind Social media and young people's mental health and wellbeing Downloaden
Students’ Reasons for Why They Were Targeted for In-School Victimization and Bullying June 2020 Downloaden
Teachers Using Role-play to Prevent Bullying 2019 Downloaden
Telling, Comforting, and Retaliating: the Roles of Moral Disengagement and Perception of Harm in Defending College-Aged Victims of Peer Victimization Downloaden
THE CYBER-SAMARITANS: EXPLORING CRIMINAL LIABILITY FOR THE “INNOCENT” BYSTANDERS OF CYBERBULLYING Downloaden
The effect of bystanders’ support of targets of workplace incivility on observers’ intentions to help Downloaden
The Impact of Academic Achievement and Parental Practices on Depressive Symptom Trajectories Among Chinese Adolescents 2021 Downloaden
The Role of Teachers in Bullying: The Relation Between Antibullying Attitudes, Efficacy, and Efforts to Reduce Bullying 2021 Downloaden
Through These Walls Impartial dispute resolution of online harm during a global pandemic Downloaden
Tijdelijke werknemers vertonen vaker ongewenst gedrag 2020 Agnes Akkerman, Roderick Sluiter & Giedo Jansen Downloaden
Traditional and Cyber Bullying/Victimization Among Adolescents: Examining Their Psychosocial Profile Through Latent Profile Analysis Downloaden
Cyberpesten
Cyberbullying: Identification, Prevention, & Response Editon 2019 Cyberbullying Research Center Downloaden
Gesprekshandleiding voor ouders en kinderen over cyberpesten van Norton Downloaden
10 tips Cyberpesten voorkomen flyer van Veilig online be Downloaden
10 tips social media van Veilig Online be Downloaden
Cybersecurity Woordenboek Downloaden
Gedragscode tijdens het leren-op-afstand: Ook digitaal doen we normaal van Winkler Prins Downloaden
Haatspraak Bron Medianest Downloaden
HELP! Er circuleert een naaktfoto/ seksfilmpje op mijn school! Bron: L.O.V.E. Online Downloaden
HOE CREËER JE THUIS EEN VEILIGE ONLINE OMGEVING Bron Europol Downloaden
Hulpmiddelen voor leraren tegen cyberpesten Blurred Lines Project Downloaden
Informatiemap voor ouders over cyberpesten van VIVA Svv België Downloaden
Social Networking Sites : Accessibility & Reporting Abuse/Harassment Downloaden
Sport voor Jongeren: Social Media houdt het sportief Mijn Kind Online KNHB Downloaden
Sportief met social media voor Bestuurders Mijn Kind Online KNHB Downloaden
STOP CYBERBULLYING DAY INTERNATIONAL SURVEY 2017 Downloaden
Targeted-by-cyberbullies ABC National Anti Bullying and DCU Downloaden
Tips van Europol bij phishing, smshing uit naam van banken Downloaden
Top Ten Tips for Parents Cyberbullying ABC National Anti Bullying and DCU Downloaden
Algemeen
Stappenplan pesten Bron Centrum Veilige Sport Nederland Downloaden
10 tips Internet en privacy van Veilig Online be Downloaden
Apps MAAR EEN SPELLETJE? Installeer alleen apps van officiële appstores. Bron Europol Downloaden
Banter or Bullying report 2019 Source The Cybersmile foundation Downloaden
Checklist: Wat doet jouw school tegen pesten? Ketnet Downloaden
Cyber Scams infographics Nederland CEO/BEC-fraude wordt een medewerker die betalingen mag verrichten, misleid om een valse factuur te betalen Bron Europol Downloaden
Cyberbullying Classroom Crossword - Source Words Wound Downloaden
Cyberbullying Classroom Crossword - Source Words Wound Downloaden
De klachtenstructuur als vangnet, de weg naar gewenst gedrag Bron Inspectie SZW Downloaden
Do's en don'ts pesten voor Ouders Downloaden
Fear in the Workplace: The Bullying Boss Downloaden
Folder Oplichting via WhatsApp Bron: Politie Nederland Downloaden
Gids voor ouders over gamen van Veilig Online be Downloaden
Gouden regels bij online winkelen Bron Europol Downloaden
Handreiking De scholen weer open Rituelen voor een verbonden start na corona Bron Arkade en Humanistisch Verbond Downloaden
Het gaat met je kind niet goed op school. Wat nu? Downloaden
Klassenfeestjes voor Iedereen Draaiboek Downloaden
Kleurplaat groep 3 tm 6 gemaakt door Kim 9 jaar Stop Pesten Nu Downloaden
Kleurplaat voor groep 3 tm 8: Samen kunnen wij pesten stoppen. Stop Pesten Nu gemaakt door prijswinnares Jessica 11 jaar Downloaden
Kleurplaat voor peuters en kleuters: met bandje tegen pesten 'Ik STOP pesten nu!' Downloaden
Kleurplaat voor peuters en kleuters: Stop Pesten Nu Maak een vuist tegen pesten Downloaden
Opgelicht door online liefdes Romance Scam Infographic Bron Europol Downloaden
Pesten op school daar gaan wij samen wat aan doen van Kies Kleur tegen Pesten Downloaden
Powerpoint Pesten als groepsproces van Gijs Huitsing RUG - Fonds 1818 Downloaden
Rebus over pesten 1 Downloaden
Rebus over Pesten 2 Downloaden
Rebus over Pesten 3 Downloaden
Rimmel Beauty Cyberbullying Whtie Paper 2018 Downloaden
Signaalkaart pesten: de 6 pest-alerts! Bron Radboud Universiteit en Ape Management Downloaden
Stichting Nivoz ‘reflectieve vragen’ en een met ‘suggesties voor in de klas’ Downloaden
Structuurkaarten Corona Bron Klasse.be Downloaden
Handleidingen
Stop the communication. Block the person. How? Source Europol Downloaden
Action Plan on Bullying 2013 Downloaden
Addressing the pressure to be perfect toolkit: Making Instagram work for your child Bron Internetmatters.org Downloaden
Addressing the pressure to be perfect toolkit: Parents toolkit: Creating a positive image online Bron InternetMatters.org Downloaden
Addressing the pressure to be perfect toolkit: Parents toolkit: Supporting young people’s wellbeing Bron InternetMatters.org Downloaden
Addressing the pressure to be perfect toolkit: Parents toolkit: The balancing act of screen time Bron InternetMatters.org Downloaden
Angst en agressie in de school van Kees van Overveld Downloaden
Are you a victim? Get help. Report it. We are here. Source Europol Downloaden
Badoo handleiding van Helpwanted Downloaden
Brochure met soorten online fraude in Infographics van Europol Downloaden
Code of Practice forEmployers and Employees onthe Prevention and Resolution ofBullying at Work Downloaden
Cybercrime: Helpdeskfraude Infographic Bron Politie Downloaden
Diary & Action Plan A process guide to support Parents and Guardians with addressing bullying Downloaden
Externe verantwoording Integriteit Goede Doelen Nederland Downloaden
Facebook handleiding van Helpwanted Downloaden
Google handleiding van Helpwanted Downloaden
Guidelines for parents and educators on Child Online Protection 2020 Source ITU-COP Downloaden
Guidelines for parents and educators on Child Online Protection Executive Summary 2020 Source ITU-COP Downloaden
Handboek Digitale geletterdheid Bron Kennisnet Downloaden
Handleiding Bewijs Opslaan bij cyberpesten Downloaden
handzaam hulpmiddel om integriteit te borgen binnen je organisatie Goede Doelen Nederland Downloaden
Help! Er circuleert een naaktfoto/seksfilmpje op mijn school Bron: Helpwanted Downloaden
How to set your privacy settings on social media Source: Europol Downloaden
How young people are managing reliability and misleading content online Bron SaferInternetDay2021 Downloaden
In de sport: gepast reageren bij pesten zie tips TopInDeSport.be Downloaden
Infographic Investment Scams Bron Europol Downloaden
Infographic Invoice Fraud Bron Europol Downloaden
Infographic Spoofed Bank Websites Bron Europol Downloaden
Infographic: Een verkenning van sekseverschillen in het onderwijs Downloaden
Instragram handleiding van Helpwanted Downloaden
Integriteit, Vanzelfsprekend - stappenplan Bron Het CCV Downloaden
Online safety guide for parents and carers Downloaden
Overzicht typen kindermishandeling en huiselijk geweld Downloaden
Parenting Positively Helping teenagers to cope with Bullying TUSLA Downloaden
Peer-on-peer abuse toolkitPeer on peer abuse toolkit, Farrer & Co (2017) Downloaden
Pesten aanpakken wat kunnen ouders doen brochure Bron: Kies Kleur tegen Pesten Downloaden
Removing links to explicit content on search machines Europol Downloaden
Report Sexual and sexist bullying 2021 Source ABA Downloaden
Roadmap Screening voor HR tbv werving nieuwe medewerkers Goede Doelen Nederland Downloaden
Seksualiteit online in het primair onderwijs Wegwijzer in de aanpak en preventie van ongewenste sexting Downloaden
Seksualiteit online in het voortgezet onderwijs Wegwijzer in de aanpak en preventie van ongewenste sexting Downloaden
Seksualiteit online in het voortgezet onderwijs Wegwijzer in de aanpak en preventie van ongewenste sexting Downloaden
Skype handleiding van Helpwanted Downloaden
Stop Disablist Bullying Training Course Manual - English Erasmus.pdf Downloaden
Tackling race and faith targeted bullying face to face and online: a guide for schools Downloaden
Targeted by bullies ABC National Anti Bullying adn DCU Downloaden
The Work Byron Katie Vier vragen die je leven veranderen Nederlands Downloaden
Poster
3 posters Ik ben een Super Hero Stop Pesten Nu ! PDF Downloaden
Angela Groothuizen zegt: Ik STOP pesten nu! Poster tegen pesten Downloaden
Bennie Jolink zegt: Ik STOP pesten nu! poster tegen pesten Downloaden
Bløf zegt: Ik STOP pesten nu! poster tegen pesten Downloaden
Cesar Zuiderwijk zegt: Ik STOP pesten nu! poster tegen Pesten Downloaden
Don (Game Meneer) zegt: Ik STOP pesten nu! poster tegen Pesten Downloaden
Edwin Evers zegt: Ik STOP pesten nu! poster tegen Pesten Downloaden
Fred Rutte zegt: Ik STOP pesten nu! poster tegen pesten Downloaden
Glenn Helder zegt: Ik STOP pesten nu! poster tegen pesten Downloaden
Go Ahead Eagles zegt: Ik STOP pesten nu! poster tegen Pesten Downloaden
Infographic Dit moet je weten over CYBERPESTEN van Beau Oldenburg Downloaden
Infographic Poster Pesten door Beau Oldenburg Downloaden
Instagram les Instagrap Mijn Kind Online poster Downloaden
Jarno Hams zegt: Ik STOP pesten nu! poster tegen pesten Downloaden
Jouri Mulder zegt: Ik STOP pesten nu! poster tegen pesten Downloaden
Mark Tuitert zegt: Ik STOP pesten nu! poster tegen pesten Downloaden
Peter Aerts zegt: Ik STOP pesten nu! poster tegen pesten Downloaden
Peter Reekers zegt: Ik STOP pesten nu! poster tegen pesten Downloaden
Poster deel 1/3 want ik sluit niemand buiten (buitensluiten) - Ik ben een Super Hero Stop Pesten Nu Downloaden
Poster deel 2/3 Ik sta op tegen pesten - Ik ben een Super Hero Stop Pesten Nu Downloaden
Poster deel 3/3 Ik kom op voor een ander - Ik ben een Super Hero Stop Pesten Nu Downloaden
Poster online pesten Lief or Leave Downloaden
Poster over pesten en cyberpesten: Pesten maakt je kapot, Stop Pesten Nu! gemaakt door Merel Downloaden
Poster Pesten op het werk Borrel #moettochkunnen campagne Ministerie SZW Downloaden
Poster Pesten op het werk Kebapkoning #moettochkunnen campagne Ministerie SZW Downloaden
Poster Pesten op het werk Ouwe #moettochkunnen campagne Ministerie SZW Downloaden
Poster Pesten op het werk Promotie #moettochkunnen campagne Ministerie SZW Downloaden
Poster Pesten op het werk Schoudermassage #moettochkunnen campagne Ministerie SZW Downloaden
Poster Pesten op het werk Telefoontjes #moettochkunnen campagne Ministerie SZW Downloaden
Poster Pesten op het werk YouTube filmpjes #moettochkunnen campagne Ministerie SZW Downloaden
Poster Pesten op het Werk: Leuk toch? Werkoverleg Downloaden
Poster: ben jij altijd hulpvaardig? - Pesten op het werk Downloaden
Poster: Herken jij dit? - Pesten op het werk Downloaden
Poster: Ja pesten gebeurt ook op het werk - Pesten op het werk Downloaden
Poster: Lekker collegiaal bezig? - Pesten op het werk Downloaden
Poster: Leraar helpt het pestprobleem oplossen Stop Pesten Nu: Downloaden
Poster: Moeder praat met haar dochter die gepest word op school, Stop Pesten Nu Downloaden
Posters Cyber Held bij les idee 232 Bron: Cybersimple.be Downloaden
Remko Pasveer zegt: Ik STOP pesten nu! poster tegen pesten Downloaden
Sander Boschker zegt: Ik STOP pesten nu! poster tegen pesten Downloaden
Lesmaterialen Pesten en Cyberpesten
50 ideas for schools for Anti-Bullying Week Anti Bullying Alliance Downloaden
Anti-Bullying prevention and intervention strategies support materials Primary Downloaden
Anti-Bullying Week 2018 Social Media Toolkit Downloaden
Bijlage 284 Anti-Bullying Week 2020 Secondary School Pack Source Anti Bullying Alliance Downloaden
Bijlage 284 Handout 2 Powerpoint Anti-Bullying Week 2020 Secondary School Pack Source Anti Bullying Alliance Downloaden
Bijlage 284 Handout 2 What roles can we play Anti-Bullying Week 2020 Secondary School Pack Source Anti Bullying Alliance Downloaden
Bijlage 284 Powerpoint deel 2 Anti-Bullying Week 2020 Secondary School Pack Source Anti Bullying Alliance Downloaden
Bijlage 285: Anti-bullying Week Ariana’s story Source BBC Downloaden
Bijlage 285: foto met 2 kinderen Anti-bullying Week Ariana’s story Source BBC Downloaden
Bijlage bij Les idee 171 Laat je zien Doeboek, Week tegen Pesten 2018 School en Veiligheid Downloaden
Bijlage bij Les idee 172 Anti-Pest Club Bron Zapp voor juffen en meesters Downloaden
Bijlage bij Les idee 186 Lezen over pesten en werkkaart opdrachten Bron Kidsweek Downloaden
Bijlage bij Les idee 241: Handboek voor Superhelden deel 1 docentenhandleiding Downloaden
Bijlage bij Les idee 262: 13 tm 16 jaar Grappig of gepest? Bron: JongProtestant Downloaden
Bijlage bij Les idee 262: JCM 1 Download Humor Hoe ver gaan we cartoons Downloaden
Bijlage bij Les idee 262: JCM 1 Download Humor Hoe ver gaan we cartoons Downloaden
Bijlage bij Les idee 268 Online safety activity book TEACHER’S GUIDE Source ITU/COP Downloaden
Bijlage bij Les idee 268 Workbook for Children Online safety activity book work with Sango Source ITU/COP Downloaden
Bijlage bij Les idee 269: Storybook Online with Sango safety online for children under 9 years old (Engels) Source ITU-COP Downloaden
Bijlage bij Les idee 276: Choose how you want to act online and offline... Vicky's party Downloaden
Bijlage bij Les idee 279: KiVa-lesbrief: Samen aan zet! Downloaden
Bijlage bij Les idee 283: Anti-Bullying Week 2020 Primary School Pack Source Anti Bullying Alliance Downloaden
Bijlage bij Les idee 40: Lesbrief voor groep 5, 6 en 7 bij het boek SuperDolfje Downloaden
Bijlage bij lesidee 172 Clubregels Anti-Pest Club Bron Zapp Downloaden
Bijlage bij lesidee 172 Complimentenposter Anti-Pest Club Bron Zapp Downloaden
Bijlage bij lesidee 172 Contract Anti-Pest Club Bron Zapp Downloaden
Bijlage bij lesidee 172 EMOJI poster Anti-Pest Club Bron Zapp Downloaden
Bijlage bij lesidee 172 Extra tips Anti-Pest Club Bron Zapp Downloaden
Bijlage bij lesidee 172 Tips tegen pesten Anti-Pest Club Bron Zapp Downloaden
Bijlage bij lesidee 197 Rewriting the rules Downloaden
Bijlage bij lesidee 198 UP2US – Lesson 9: Making a stand against cyber bullying (Part 1) Downloaden
Bijlage bij lesidee 199 Making a stand against bullying (Part 2) Downloaden
bijlage bij lesidee 201 What's cyberbullying Source Webwise.ie Downloaden
Bijlage bij lesidee 204 Flipkaarten voor piekeraars Bron: Klasse.be Downloaden
Bijlage bij lesidee 208 Digiducks Famous Friend Childnet Downloaden
Bijlage bij lesidee 209 Digiducks Big Decisions Childnet Downloaden
Bijlage bij lesidee 210 Up2Us Anti-Bullying Teachers’ Handbook with Junior Cycle SPHE lesson ideas Source Webwise.ie Downloaden
Bijlage bij lesidee 232 Voor leerkrachten Cyber Helden - lessenpakket Bron: Cybersimple.be Downloaden
Bijlage bij lesidee 306 Stripboek Nederland Blurred Lines Project Downloaden
Bijlage bij lesidee 311 A practical PSHE toolkit for educators to explore online behaviour and consequences Peer pressure lesson plan FILM 3: “BACK ME UP Downloaden
Bijlage bij lesidee 311 Cyberbullying lesson 1 Film gone to far Peer pressure lesson plan Crossing the Line Downloaden
Bijlage les idee 281: Praatprofs De Kindertelefoon Downloaden
Bijlage Les idee 283: Handout 2 - Puzzle Piece_0 Anti-Bullying Week 2020 Primary School Pack Source Anti Bullying Alliance Downloaden
Bijlage Powerpoiint deel 2 Les idee 283: Anti-Bullying Week 2020 Primary School Pack Source Anti Bullying Alliance Downloaden
Bijlage Powerpoint Les idee 283: Anti-Bullying Week 2020 Primary School Pack Source Anti Bullying Alliance Downloaden
Brugklas met vragen en opdrachten Powerpoint Downloaden
Certificaat Jij bent een Cyber Held bij les idee 232 Bron: Cybersimple.be Downloaden
Cyberbullying - "Gone too far" Crossing the Line Guidance for teachers Downloaden
Cyberbullying - "Gone too far" Crossing the Line Powerpoint Downloaden
Cyberbullying - "Gone too far" Crossing the Line Worksheets Downloaden
Cyberbullying lesson plan - "Gone too far" Crossing the Line Downloaden
De lijnoefening Downloaden
Digital Media Literacy for teachers Source Webwise.ie Downloaden
Docentenhandleiding De Locker Human Zelfvertrouwen na pesten Downloaden
Draaiboek online pesten terugdringen Teamsessie: Online pesten (po, vo) les idee 158 Bron: School & Veiligheid.pdf Downloaden
Durf jij het aan les voor Week tegen Pesten van School & Veiligheid Downloaden
Estafette stellingenspel (+10) zie lesidee 135 Bron TopInDeSport Downloaden
Families Pledge your 
allegiance to 
the Cyber Hero (zie ook lesidee 231) Bron: Cybersimple.be Downloaden
Film maken met de klas docentenhandleiding bijlage bij les idee 200 Downloaden
Gevoelskaartjes Klasse Downloaden
Het hoger lager spel pesten in de sport 10+ Les idee 136 Bron TopInDeSport.be Downloaden
Informatieblad Pesten in de klas aanpakken en voorkomen van School & Veiligheid Downloaden
Instagram les Instagrap Mijn Kind Online + zie poster Downloaden
interactive learning resource designed to help children (5-16 years) aged between 5 and 16 to develop the knowledge and skills they need to navigate the online world Source ITU-COP Downloaden
Kidsweek werkboek + antwoorden Downloaden
Kidsweek werkboek + antwoorden Downloaden
Kwartetspel over pesten voor in de sport, zie les idee 134 Bron: TopInDeSport.be Downloaden
Kwink en de Gouden weken Vijf fases van groepsdynamica 2018 Bron Kwink op school Downloaden
Les idee 234: Cyberpesten film & werkboek Bron Travers Welzijn NieuwZkidZ Downloaden
Les idee 236 bijbehorende Lesbrief Trek je bek open Downloaden
Les idee 237 Het lespakket Stop Cyberpesten Bron ChildFocus.be Downloaden
Les idee 279: KiVa-lesbrief: Samen aan zet! Downloaden
Les idee 280: Kwink &… de Week Tegen Pesten 2020 Downloaden
Les idee 290 vak Burgerschap Zelfbewustzijn Downloaden
Les idee Gooi eens wat verbinding in je groep BO-scholen Vlaamse Week tegen Pesten 2021 Downloaden
Lesbrief Alle beetjes helpen Week tegen Pesten 2019 Bron Tumult Downloaden
Lesbrief Alle beetjes helpen! van Tumult voor Week tegen Pesten 2019 Downloaden
Lesbrief bij ‘Midzomernachtdroom’ zie les idee 86 van Marieke Nijmanting voor groep 7 en 8 Downloaden
Lesbrief De Kennis van Nu in de klas Sociale buitensluiting School TV Downloaden
Lesbrief Is het plagen of pesten? Bron Tumult Downloaden
Lesbrief Omstanders bij pesten voor vo-scholen zie les idee 55, Bron: Pestweb Downloaden
Lesbrief Sterker dan pesten! Bron Tumult Downloaden
Lesbrief Stop Hou Op Woezel & Pip ism Stop Pesten Nu Downloaden
Lesbrief voor groep 5, 6 en 7 bij het boek SuperDolfje zie les idee 40 Bron Pestweb Downloaden
Lesbrief Week Tegen Pesten 2020 Samen aan zet Bron Stichting Stop Pesten Nu Downloaden
lesidee 202 Download lesmaterialen bijlage Bron WeLoveSociety Downloaden
lesidee 202 lesmateriaal Afsluiting Bron WeLoveSociety Downloaden
lesidee 202 lesmateriaal Opdracht Bron WeLoveSociety Downloaden
lesidee 202 lesmateriaal start Bron WeLoveSociety Downloaden
lesidee 202 lesmateriaal Stellingen Bron WeLoveSociety Downloaden
Lesidee voor Burgerschap Vlaamse Week tegen Pesten 2021 Downloaden
Lesinstructie complimentenmuur les 2 Kidsweek in de Klas Taalles tegen pesten groep 5 t/m 8 Downloaden
Lesinstructie Pesten les 1 Kidsweek in de Klas Taalles tegen pesten groep 5 t/m 8 Downloaden
Lesmateriaal Engels Words Wound with activities for teachers to discuss and aid cyberbullying education Downloaden
Oefening omgaan met lastig gedrag Agressie en boosheid: één pot nat? Bron School & Veiligheid Downloaden
Oefeningen voor de Zilveren Weken tegen pesten van School en Veiligheid (pdf) Downloaden
Peer pressure -"Back me up" Powerpoint Crossing the Line Downloaden
Peer pressure -"Back me up" Worksheet Crossing the Line Downloaden
Peer pressure lesson plan Guidance for teachers Crossing the Line Downloaden
Peer pressure lesson plan Film 3 Back me Up Crossing the Line Downloaden
Presentatie teamsessie Online pesten les idee 158 Bron: School & Veiligheid.pdf Downloaden
Quaranteam groepsactiviteiten voor groepsverbinding op afstand tijdens coronamaatregelen Vlaamse Week tegen Pesten 2021 Downloaden
QUARANTEAM opdrachten om te doen in Corona tijd met leerlingen Bron Pimento be Downloaden
Richtlijnen voor discussie serie 13-Reasons Why Bron Netflix Downloaden
Sexting -"Just send it" Childnet Guidance for teachers Downloaden
Sexting -"Just send it" Childnet Sexting lesson plan Downloaden
Sexting -"Just send it" Childnet Sexting Powerpoint Downloaden
Sexting -"Just send it" Childnet Sexting Worksheets Downloaden
Songtekst Kinderen voor Kinderen Als je wordt gepest.pdf bij les idee 173 Downloaden
Sport voor begeleiders: Stappenplan sportief met media Mijn Kind Online KNHB Downloaden
Toolbox English Preventing the Victimisation of Minors in the Digital Age Awareness-Raising and Behavioural Change Source: EUCPN Downloaden
Handige downloads externen
Artikel Ingrijpen bij discriminatie als omstander: het nut, de noodzaak en de tips juli 2020 Downloaden
Draaiboek ouderavond over pesten basisonderwijs van Pestweb Downloaden
Draaiboek ouderavond over pesten voortgezet onderwijs van Pestweb Downloaden
Flyer met tips tegen pesten van het Vlaams Netwerk Kies Kleur tegen Pesten Downloaden
Handboek digitale geletterdheid 2021/ 2022 Bron Kennisnet Downloaden
Handboek Digitale geletterdheid 2017/2018 Bron Kennisnet Downloaden
Katern voor de bovenbouw (groep 5 t/m 8) om de kinderen (BO) weer een groep te laten zijn Bron Kiva school Downloaden
Katern voor de onderbouw (groep 1 t/m 4) om de kinderen (BO) weer een groep te laten zijn Bron Kiva school Downloaden
SBCM 2 posters Downloaden
SBCM folder Pesten, wat kun jij eraan doen? voor werknemers Downloaden
SBCM Met dialoogkaarten in gesprek over pesten Downloaden
SBCM voor professionals folder Pesten, zo gaat u daar als organisatie mee om! Downloaden
So you got naked online brochure English SWGFL Downloaden

Pagina's